Tingrettsdommer Kari Willoughby ved Follo tingrett jobber fortsatt med å komme fram til en dom mot Frogn-mannen Viggo Helge Amundsen.

Når endelig dom avsies er usikkert. Dette fikk Amta opplyst ved Follo tingrett mandag.

Påstand om fengselsstraff

Etter at politiadvokat, og aktor i saken, Thor Anders Persen, hadde holdt sin prosedyre i tingretten tirsdag 10. september, la han ned påstand om at Amundsen bør dømmes til tre år og 10 måneders fengselsstraff. Dette er en fellesstraff med en dom avsagt i Kongsberg tingrett 14. april 2011. Påstanden fra aktor Thor Anders Persen var også at Amundsen dømmes til å betale en bot på en million kroner, subsidiært sone 21 dagers fengsel.

Omfattende sak

I Follo tingrett jobbes det nå altså med å avgjøre hvilken straffereaksjon Viggo Helge Amundsen skal få. Amta får opplyst at dette er en omfattende sak som neppe blir avsagt i løpet av neste uke. Saken handler om Amundsen som startet et vannprosjekt i utlandet. Amundsen solgte aksjer for 5,2 millioner kroner. Aksjepengene gikk ifølge tiltalen rett inn på Amundsens konto. I tingretten måtte Amundsen også svare for flere tilfeller av skatteunndragelser som totalt beløper seg til mange millioner kroner.