Johns Treider Veteranklubb Nesodden bevarer busser fra tiden 1960-2001

Treider var selskap som drev busstrafikk på nesodden fra 1924 til 1989 hvor de ble kjøpt opp av Schøyens Bilcentral. Selskapet ble drevet som treider en tid etter dette, men litt etter litt ble det SBC.

SBC forsvant fra Nesodden i 2001 og connec tok over, men noen år etterpå så er SBC tilbake igjen nå som Nobina.

JTV er foreningen som holder veteranbussen er drift på Nesodden, vi er avhengig av støttemedlemmer for å dekke driftutgiftene på bussene.

Vi har idag 4busser hvorav 4 er kjørbare. Bussen er fra forskjelige år, den eldste er fa 1969.

Vi samarbeider med andre buss foreninger i Akershus og Oslo, vi får tilskudd 1 gang i året som går uavkortet til bussene. ellers så finansieres driften av gaver fra medlemmer og de aktive.

Om du ønsker å støtte oss, ta kontakt, treider@treiderbilcentral.no eller tlf 46638690