Både søndag og mandag falt det nysnø flere steder i de tre nordligste fylkene våre.

Vinteren er ikke på vei til Follo riktig ennå, men det meldes om snø i fjellet i Sør-Norge samt i indre og høyereliggende strøk. Flere veistrekninger er allerede delvis snødekket.

– Skal du kjøre bil i disse områdene av landet bør du sterkt vurdere å legge om til vinterdekk. Det har allerede vært trafikkuhell i nord på grunn av vinterlige forhold og mange er ikke forberedt på snødekte veier. Myndighetenes klare anbefaling er å skifte til vinterdekk allerede nå dersom det er fare for delvis snødekte veistrekninger der man ferdes, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Sendt ut farevarsel

Meteorologene har sendt ut farevarsel i hele landet grunnet is, snø og krevende kjøreforhold. I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

– Men man skal sko seg etter forholdene, og for de fleste nordpå kan det være like greit å skifte til vinterdekk nå ettersom værmeldingene for resten av uka indikerer at det kan komme mer nedbør i form av snø. Forskriftene tillater i tillegg bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene krever det, sier han.

Skift ut gamle vinterdekk

Vinterdekk skal ha minimum tre mm mønsterdybde, og har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk. Mandag meldes det om flere snødekte veistrekninger sørpå, de aller fleste på fjelloverganger eller i høyereliggende strøk.

– Snart er det i tillegg høstferie og av erfaring vet vi at mange drar til fjells eller til indre strøk, hvor det normalt sett er kaldere enn ute ved kysten. Det er uforsvarlig å kjøre med sommerdekk på veier med vinterlige forhold. Kjøreegenskapene er dårligere og bremsestrekningen betraktelig lenger. Husk også at dekk er ferskvare. Gamle dekk har dårligere egenskaper enn nye, så har du dekk eldre enn 3 år anbefaler vi å bytte disse ut med nye dekk, sier Brandeggen.

Kan bli dyrt å kjøre med sommerdekk

Det er ikke påbudt med verken piggdekk eller vinterdekk i Norge, men du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på. Hvis ikke vil det kunne karakteriseres som grov uaktsomhet.

– Dersom du skulle havne i en trafikkulykke og ikke har skodd deg etter forholdene, kan du i tillegg til straff fra politiet risikere at forsikringsselskapet avkorter eller i verste fall ikke utbetaler noe erstatning til deg, sier han.

Fra politiets side risikerer du alt fra noen tusener i bot til å få førerkortet beslaglagt.

– I de mest graverende tilfellene er påtalemyndigheten strenge med bilister som opptrer uaktsomt i trafikken. Konsekvensene ved en trafikkulykke kan bli omfattende. Det kan bety personskader, og i verste fall liv som går tapt dersom en kjører med dekk som ikke er tilpasset forholdene, sier Brandeggen.

Krav til dekk i vinterperioden

Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veigrep. Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.

Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.

Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype. Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).

Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velge piggdekk.

Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Flere politidistrikt oppfordret mandag bilister om å legge om til vinterdekk umiddelbart. Er du i tvil om kjøreforholdene der du er, bør du følge værmeldingene samt sjekke med Vegtrafikksentralen. På nettet kan man i tillegg se an veiforholdene på enkelte strekninger via Statens vegvesens oppsatte webkameraer.