Diskusjonen har gått høylytt på Amtas nettsamfunn Follopuls.no.

Flere kan ikke begripe at mannen får gå fri, noe politiet faktisk vurderer å gjøre noe med i form av varetektsfengsling.

Andre peker på behovet for profesjonell hjelp av psykolog, men de fleste kommentarene går i retning av straff.

Taggeren bør selv rense bort griseriet han er blitt tatt for på Dyrløkke og på Heer.

Det er også kommentarer i retning av forståelse for taggerens situasjon, og det pekes på at tagging faktisk ikke er en alvorlig forbrytelse.

At det likevel er "lynsjestemning" på Heer bekreftes i flere av kommentarene.

Enkelte lokale kommentarer foreslår helt nye og alternative måter å løse problemet på.

Les alle kommentarene på Follopuls.no