Nytt prosjekt skal ta tak i Nesoddens rusproblematikk

Nesodden kommune starter opp ett nytt oppfølgingstilbud til de unge som skal ta tak i rus og psykisk helse.