Professor ved forsvarets høyskole, Tormod Heier samlet et hundretalls tilhørere i samfunnshuset på Nesodden torsdag kveld med temaet:

Hvordan kan vi forstå Ukraina-krigen, og hva er konsekvensene for Norge og Europa?

Heier tegnet et noe dystert bilde av et Russland som har utviklet seg fjernt fra vestlige verdier. Landet er styrt av et autokrati der makten er fordelt til en liten gruppe rundt Putin og undertrykker all opposisjon.

Heier trakk opp de historiske linjene mellom de to landene og formidlet at Puten ser på Ukraina som en del av Russisk territorium.

Heier mener og tror at Putins angrep på Ukraina er et forsøk på å hindre at Ukraina glir inn i den vestlige folden, som en av flere mulige forståelser av Putins angrep på Ukraina. Det er vanskelig å vite hvordan Putin tenker, og å spå hva som blir det neste trekket han foretar, mener Heier.

Vesten er overlegen Russland i teknologisk utvikling, men Heier er mest bekymret over Russlands store arsenal av atomvåpen. Ettersom krigen ikke går i Russlands favør, mener Heier at Putin ikke har mange "verktøy" igjen i kassa si.

Derfor mener Heier at bruken av atomvåpen kan bli en reell fare.

Heier tror ikke en mengde nye soldater vil gjøre stor forskjell da Ukraina er forberedt og har stor motivasjon til å forsvare landet sitt. Flere soldater vil bare føre til mer lidelse for folk og flere ødeleggelser.

Engasjerte tilhørere hadde mange spørsmål til Heier etter foredraget. Mange spørsmål var begrunnet i hvordan få slutt på Russlands krigføring, få fred i regionen og bekymring rundt all menneskelig lidelse i denne krigen.

Møtet var et samarbeid mellom Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, U3A og fredsbevegelsen på Nesodden.