Follo museum: – Slå målrettet og med stor nok kraft for å få til det du vil.

Smedlærer ved Follo museum, Rasmus Loen Steensgaard, har funnet fram den store 700 grams hammeren, og dæljer til den rødglødende jernbiten med stor kraft. Temperaturen i smia ligger mildt sagt på et anstendig nivå, og er slett ikke et dårlig sted å oppholde seg på en heller hustrig høstfredag.

Rundt ambolten står tre elever fra Seiersten ungdomsskole som har tatt valgfaget Levende kulturarv, som er en nyvinning av året. De følger nøye med på smedens instruksjoner. Dagens oppgave er nemlig å smi en krok, og det er første gang de skal prøve seg på smedkunst. De får utdelt hvert sitt emne, og etter å ha gjort de første forberedelsen havner jernbitene i den rødglødende essa for videre utforming med hammer og ambolt.

Gamle håndverk

– Vi var her forrige fredag og fikk en teoretisk og historisk innføring i smedfaget. Nå skal elevene praktisere to fredager. I dag skal de smi en krok, neste fredag er det en annen krok som skal utformes, forteller lærer Iver Nilsen.

Han er lærer ved Seiersten, og har oppgaven med å følge elevene gjennom valgfaget Levende kulturarv.

– I år var det fire elever som valgte dette faget, alle fra 9.-trinn. Tanken er å lære dem litt om gamle håndverk og historien bak. I dagens samfunn får vi jo det meste servert ferdig uten å kjenne til hvordan det har blitt til. Derfor er det viktig å føre kunnskapen om de gamle håndverkene videre. Opplæringen har også flere sider. Her i smia er fysikk en viktig del av håndverket, og gir elevene en ekstra innføring i dette faget, mener Nilsen.

Det er ikke bare smedkunst elevene skal ta for seg. Både matlaging og arkitektur står på timeplanen. De har vært på besøk hos en møbeltapetserer, og har også fått tre gamle vevestoler til disposisjon.

– Vi er jo også veldig heldige som har Follo museum rett i nærheten, påpeker læreren.

Bildeserie

BILDESERIE: Undervisning i faget Levende kulturarv fra smia på Follo museum

Gøy å prøve seg

For elevene er det en spennende opplevelse å ta det ukjente verktøyet i bruk, og ikke minst de rødglødende jernbitene som skal formes til kroker. Men kunnskapen glir lett inn under Rasmus smeds erfarne instruksjoner.

– Jeg har rundt 100 kurs i smiing i løpet av et år. Og jeg ser at dette gamle håndverket er i vekst igjen. Det er langt flere smeder som utdannes i dag enn da jeg startet for noen år tilbake. Det er hyggelig å se, og jeg synes også det er trivelig å bidra til at ungdommene får kunnskap om faget, mener Rasmus.

For elevene er det også en ny innfallsvinkel til yrkesfag.

– Det er gøy å få prøve seg på dette, synes Daniel.

– Kunne du tenke deg å utdanne deg til smed på sikt?

– Ja, kanskje vi får se, sier han.

Hanna og Margrete synes også det er gøy å prøve seg.

– Jeg synes det er litt vanskelig å bruke de store tengene, men ellers er det gøy, mener Margrete.

– Det er gøy, men jeg kan nok ikke tenke meg å jobbe med det, sier en tvilende Hanna.