Huseiernes Landsforbund: - Enorme prisforskjeller for å behandle byggesøknader

STORE VARIASJONER: Hvor mye en kommune tar seg betalt for å behandle byggesøknader din, og hvor lenge du må vente for å få den behandlet, varierer mye fra kommune til kommune. Foto: Linda Ørstavik Öberg

STORE VARIASJONER: Hvor mye en kommune tar seg betalt for å behandle byggesøknader din, og hvor lenge du må vente for å få den behandlet, varierer mye fra kommune til kommune. Foto: Linda Ørstavik Öberg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Mens Krødsherad, Tokke og Vinje kommune tar 0 kroner i byggesaksgebyr, tar Røyken kommune hele 46.100 kroner for å gjøre den samme jobben. Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid. Sjekk din kommune i vår nye kalkulator.

DEL

Huseiernes lanserer nå en kalkulator hvor du enkelt kan sjekke behandlingstid og størrelsen på byggesaksgebyret i din kommune.

Helt ferske tall som ble publisert 15.juni viser at det er titusenvis av kroner i forskjell for å behandle byggesøknader, og at nabokommuner kan ta helt ulike summer i gebyr.

I tillegg er det hele 200 dager i forskjell på korteste og lengste saksbehandlingstid.

Huseiernes hjemmesider kan du sjekke din kommune, og sammenligne med nærliggende kommuner.

Kommunene rapporterer inn selv

Tallene kommer fra Kostra, altså tall som kommunene selv rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå (SSB) årlig. Tallene er fra 2017, og er de siste som er statistisk tilgjengelig. De viser hvor mye hver enkelt kommune tar betalt for å behandle en byggesøknad på en enebolig på 200 kvadratmeter.

- Vi er opptatt av at forbrukerne enkelt skal finne frem til pris og behandlingstid, og at det skal være samlet på et sted kun et tastetrykk unna. Derfor har vi brukt tid og ressurser på å få denne kalkulatoren på plass, og vi håper at landets boligeiere vil finne den nyttig og bruke den flittig, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Ganske kostbart i Amtaland

På oversikten over hva de 22 Akershus-kommunene tar for å behandle en byggesak, ligger Frogn og Nesodden ganske høyt over landsgjennomsnittet.

På bunn finner vi Nes kommune. De tar 15.200 kroner for å behandle en byggesak.

Nesodden tar 30.000 kroner for samme jobb, mens i Frogn koster det 31.850 kroner å få behandlet søknaden sin.

Øverst ligger Nittedal kommune som krever 44.050 kroner søknaden.

Grunn til å stille spørsmålstegn ved prisen

Ellers er det store variasjoner på landsbasis.

- Det er klart at når forskjellen ligger på 46.000 kroner fra en kommune til en annen, så er det grunn til å stille spørsmålet om mange kommuner tar seg for godt betalt. Det er kommunenes ansvar å se til at gebyrene kun dekker faktiske kostnader, da det er det eneste de har krav på.

Selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr skal finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale. Men reglene sier at kommunen ikke kan kreve mer i gebyr enn det koster å finansiere tjenesten, for eksempel en byggesaksbehandling.

Kommunene kan med andre ord ikke ta seg mer betalt enn hva en byggesøknad koster å behandle. Men det er lite åpenhet rundt hvordan gebyret beregnes, og derfor vanskelig å vite hva hver enkelt kommune legger inn under byggesaksgebyret.

Gratis i tre kommuner

I dag er det tre kommuner som ikke tar seg betalt en eneste krone i behandlingen av byggesøknader. Disse er Krødsherad, Tokke og Vinje.

I den andre enden, altså de som tar seg best betalt, finner vi vår nabokommune Røyken, Nittedal og Hole. Gjennomsnittlig saksbehandlingsgebyr for hele landet ligger på 13.717 kroner.

Nedre Eiker kommune har fra 2016 til 2017 økt sitt byggesaksgebyr fra 3996 kroner til 41.004. En økning på hele 37.008 kroner på ett år.

En dag, eller 200 dager

Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid. Mens saksbehandlingstiden i Etne kommune er 1 dag, tar det hele 201 dager å få behandlet en byggesøknad i Sørfold.

I Nesodden kommune bruker de 100 dager på å behandle en byggesøknad. Frogn har ikke levert inn sine tall til SSB.

I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden i landets kommuner 36 kalenderdager.

Mange kommuner har faktisk så lang saksbehandlingstid at utbyggerne kan kreve å få deler av byggesaksgebyret redusert. Dette er det mange som ikke er klar over.

– Dersom kommunen ikke har behandlet byggesøknaden innen fristen på 84 dager, har man krav på å få redusert byggesaksgebyret med inntil 100 prosent. For hver påbegynte uke etter fristens utløp, reduseres gebyret med 25 prosent, sier Meyer.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags