Torsdag formiddag 14. mars inviterer U3a - Universitetet for den tredje alder - til foredrag på Sjøstjernen. Der forteller Tom Ullsgård og journalist Mariann Leines Dahle om det mange mener var storhetstiden i Drøbak. Frem til 1878 lå Oslofjorden tettpakket med is vinterstid, og for mange rederne i Christiania var Drøbak ladested der varer ble losset og lastet. Lokalt var de største rederne den velkjente familien Parr, men virksomheten omfattet på en eller annen måte både små og store i Drøbak og omegn.

Slit ute og hjemme

Interessant med seilskutetiden var ikke bare de tøffe forholdene om bord, men også hvilket slit det var for koner og barn som måtte klare seg hjemme. I lange perioder var forsørgeren på sjøen. Familien visste verken når han kom tilbake eller om de ville se ham igjen.

Unike notater

Foredragsholderne bygger på et arbeid gjort av direktør Knut Johansen over flere tiår - et arbeid som er stilt til disposisjon av Anders G. Johansen. Foredraget bygger også på unike notater fra en av sønnene i en barnerik, fattig familie i Drøbak. På sine eldre dager skrev Lars Larsen ned alt han husket fra slitet gjennom oppveksten. Dager og netter besto av fiske, frakt over fjorden, sykdom og utøy, men også noen lyspunkter.

Arrangementet er åpent for alle.