Olga Papalexiou hevder i sitt innlegg 19. august at Rødt slettes ikke er mot private barnehager, så lenge de er små og ideelle, vel å merke.

Virkeligheten er at partier som SV og Rødt og deler av fagbevegelsen gjennom flere år har kjørt en voldsom kampanje mot private selskap som bidrar innen offentlig helse, omsorg og andre velferdstjenester. Argumentet er at man vil bli kvitt «velferdsprofitører», målet er offentlig overtagelse. Problemet er at de angriper en ideologisk karikatur som de selv har konstruert.

Virkeligheten ser sånn ut:

Alle undersøkelser viser at foreldrene er svært fornøyde med barnehage-Norge. Og de private scorer faktisk gjennomgående et lite hakk bedre enn de kommunale barnehagene.

Når det gjelder selve driften, er alle barnehager underlagt en bemanningsnorm som regulerer antall ansatte per barn og en pedagognorm som ivaretar fagkompetanse. Dermed vil ikke private barnehager ha for lav bemanning og for få kvalifiserte ansatte. Barna er med andre ord i trygge og kompetente hender.

Når det gjelder forholdene for de ansatte, har 97 prosent av alle ansatte i private barnehager en tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. I våre barnehager har vi tariffer og pensjonsavtaler helt på høyde med de kommunale.

Når det gjelder bruk av fellesskapets midler, viser en rapport fra Agenda Kaupang at barnehager som drives av private aktører har spart fellesskapet for om lag 20 milliarder kroner over de siste 10 år. Men Papalexiou mener kanskje at det å bruke 20 milliarder skattekroner ekstra er greit, dersom det går til offentlig ansatte?

Og så litt opprydding om overskudd: Vi driver en omfattende entreprenørvirksomhet gjennom selskapet Trygge Barnehager der vi bygger barnehager for kommunale og private aktører. Vi har i 32 av 33 år som selskapet har eksistert hatt overskudd. Det er ren entreprenørvirksomhet. Kommunale tilskudd til barnehageplassene har ikke noe med entreprenørvirksomheten å gjøre.

Dette selskapet eier og drifter også FUS-barnehagene. I gjennomsnitt går en av tre private barnehager med underskudd. Når noen av våre 180 FUS-barnehager tidvis går med overskudd, så er det fordi vi har jobbet hardt for å skape en dyktig ledelse og forhandlet bedre avtaler enn kommunale barnehager. Vi har ikke tatt utbytte av dette overskuddet. Det gjorde vi heller ikke i 2017 slik Olga Papalexiou feilaktig hevder. Det ble gitt konsernbidrag i 2017 som ble tilbakeført til barnehagene i 2018 for å styrke egenkapitalen i den enkelte barnehage, og dermed gjøre barnehagene mer robuste.

Det er selvsagt lov å arbeide for at sosialistisk samfunn. Det er lov å mene at konkurranse er usunt, og at verden ville bli et bedre sted dersom alle var ansatt i stat og kommuner, -selv om alle slike eksperimenter har gått politisk, ideologisk og økonomisk konkurs. Men det er ingen grunn til å demonisere den store innsatsen private innen velferdstjenester bidrar med. Det er ganske uredelig å late som om angrepene på private aktører handler om noe annet enn et ideologisk korstog.