Gå til sidens hovedinnhold

Om selvmotsigelser og ressurser i SFO

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

I en artikkel i Amta 23. september gir tidligere leder ved SFO på Nesoddtangen skole, Leif Sandholt uttrykk for frustrasjon over manglende respons fra kommunens politikere da han sendte ut en e-post til medlemmer av det avtroppende kommunestyret med synspunkter på ressurssituasjonen i SFO. Henvendelsen ble sendt den 16. august. Nesodden Høyre beklager at det ikke ble svart raskere, men vi ber om forståelse for at det i en hektisk innspurt før valget kommer mange henvendelser gjennom ulike kanaler og at det derfor kan være vanskelig å rekke over alt.

I både den omtalte e-posten og i artikkelen hevder Sandholt at det foreligger en selvmotsigelse i kommunestyrets vedtak den 19. juni i år. Kommunestyret vedtok i dette møtet vedtekter for SFO som stadfester en grunnbemanning på 15 barn per voksen samtidig som det også ble fattet vedtak om å be rådmannen om en sak om ekstra ressurser til SFO for elever som allerede har vedtak om ekstra ressurser i skolen.

Slik vi ser det, er det ingen selvmotsigelse i vedtakene som ble fattet. De vedtektene som ble fastsatt av kommunestyret i juni, beskriver en norm for grunnbemanningen på 15 barn per voksen. Det reflekterer det som er situasjonen i dag. Hvis kommunestyret i framtiden skulle ønske å øke den generelle bemanningen i SFO, gjøres det ved et budsjettvedtak og endring av vedtektene.

Vedtaket om at rådmannen skal utarbeide en sak om ekstra midler til SFO for de elevene som har vedtak om ekstra ressurs i skolen, vil medføre at SFO tilføres ekstra ressurser. Disse ressursene følger den eller de elevene som har et slikt vedtak. Ekstra ressurser vil innebære en styrking av bemanningen ut over grunnbemanningen så lenge behovet er til stede og krever ingen endring av vedtektene.

Det ligger i sakens natur at når kommunestyret ber rådmannen om ekstra midler til dette formålet, vil man ikke samtidig snu seg rundt og sende regningen videre til andre foreldre som har barn ved SFO ved en generell heving av satsene. Det ville da også framstå som fullstendig urimelig. Den klare intensjonen bak dette vedtaket var å sørge for at det tilføres ekstra midler til barn som har et særskilt behov for det.

Når dette er sagt, ønsker vi å understreke at vi setter pris på Sandholts engasjement når det gjelder kvaliteten på det tilbudet som gis på SFO og forstår hans ønske om mer ressurser til dette området. Nesodden Høyre vil vurdere både tilbudet som gis og den samlete ressursinnsatsen ved behandlingen av neste års budsjett.

Kommentarer til denne saken