Er plansjefen og folkevalgte klar over den prekære situasjonen trafikkforholdene på Drøbakveien er? Trafikken har økt betraktelig etter økt utbygging. Nå skal også Strandlia 2 bygges ut.

Har dere overhodet satt deres ben på Fagerstrand med nærblikk på situasjonen på bakken? Det finnes jo folk i kommunestyret som burde ha andre forestillinger i hodet enn «det store overblikket» i form av planer og høytflyvende vyer? Hva med varaordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG), alternativmannen Øyvind Solum (MDG) eller Jørgen Lorentzen fra AP? Tenker dere overhodet konsekvens og virkninger av ekstrem utbygging?

Det kjøres allerede ganske vilt på Drøbakveien, fra Tyssekrysset (avkjørselen RV 157 til Fagerstrand) til 45km/t skilt ved avkjørselen til Strandlia 1. Det er både kvinner og menn som har det aggressivt travelt.

Som beboer i Agnorstubben med daglig «bakke-erfaring» gjør jeg oppmerksom på følgende:

  • På de siste to ukene har det vært elgpåkjørsel og rådyrpåkjørsler på Drøbakveien etter svingene opp fra Havsjødalen. Langs veien her går det gamle elg- og rådyrtråkk, som nye beboere ikke har peiling på. Et rådyr lå forlatt i grøfta ved gangveien, i morgenrushet. En kvinne som luftet hunden måtte ringe politi og viltnemnd. Sjåføren ga f….
  • Hvem har ansvar for varselskilt om elg? Statens vegvesen? Det er ikke ett eneste elgskilt fra Tussekrysset hele Drøbakveien til Skogheim. Og det til tross for strekninger med skog på begge sider, og særlig der det ikke er autovern.
  • Gjelder skilt med 70 km/t fra RV 157 mot Fagerstrand? Ikke noe skilt. Og her kjøres grassat. Jeg tillot meg å kjøre etter en bil som kjørte forbi meg rett etter avkjørselen, da jeg kom til 80 km/t ga jeg opp og bilen forsvant raskt foran meg, den må ha kjørt i 90 (og vel så det).
  • Hva blir konsekvensen når all utbygging på Fagerstrand (pluss Spro) er ferdigstilt?

Ta ansvar.