Onsdag møtes Frogn kommune og Hent for første gang i retten

Hent har saksøkt Frogn kommune for 144 millioner kroner, Frogn kommune har så langt ikke presentert sitt motkrav.