Frogn/Nesodden: Varslingsanleggene testes hver vinter og sommer i fredstid, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Det er signalet «viktig melding – lytt til radio» som testes. Totalt er det altså 1.250 varslingsanlegg her til lands, og sju av dem er i Frogn og åtte er på Nesodden.

Lenger på landet

De fleste av varslingsanleggene, eller tyfoner som de kalles fordi de er sirener som virker med trykkluft, ligger i byer og tettsteder. Så ute på landet er det lenger mellom dem, men signalene vil likevel kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Onsdag klokken 12.00 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, internett og sosiale medier.

 

I krig og fred

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere dem som ikke fungerer. Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.