Ønsker å bruke millionsum her – skal komme disse til gode

Nordstranda og Husvik Vel er i gang med en rekke prosjekter. Blant disse er lanseringen av Løkka Stadion.