Hva er ordfører Truls Wickholms agenda? Ønsker han å få orden på Landsteilene eller ønsker han å vise handlekraft før valget?

Som aktiv bruker av anlegget på Landsteine siden 1991 føler jeg meg personlig tråkka på av ordførerens håndtering av denne saken. Jeg ser behov for å gi ham en liten historisk oversikt. Det er ikke sånn at Nesodden kystlag leier stedet, vi har en brukeravtale. Etter at oljeaktiviteten på Steilene opphørte på 60-tallet sto anlegget til forfalls. På tampen av 80-tallet ble det gjort brukeravtaler med

Uteskolen, Seilforeningen og Stiftelsen Landsteilene (denne avtalen ble senere overtatt av Nesodden kystlag). Vi fikk disponere tapperiet på Landsteilene, med omliggende bryggeområde. Hus og bryggeanlegg var i svært dårlig forfatning. Vi har restaurert bygningen og installert bad/toalett og kjøkken. Vi har malt bygningen flere ganger. Vi har lagd nye bryggedekker og ut fra egen kompetanse hold bryggene i best mulig stand. Alt dette arbeidet har vi utført på dugnad for egen kostnad. (Kommunen bekostet nytt tak i 2015). Ved anlegget lå tradisjonelle trefartøyer til restaurering. Vi arrangerte båtreparasjonskurs og foredrag.

 

I en årrekke arrangerte vi kystkulturdager. Dette var et fellesarrangement for alle brukerne, og etter hvert også kommunen. Det er ingen tvil om at vi var drivkrafta i det arrangementet. Vi fisket og røkte makrell for salg, vi arrangerte skattejakt og sjørøvertokt for ungene og holdt åpen kafé. Her hadde vi utstilling om Steilenes historie og foredrag. Dette tjente vi penger på, og de pengene gikk til flytebrygger. Da kunne vi ta imot flere gjester. Vi var fullstendig klar over at vi hadde stedet til låns, og ønsket besøk for å vise fram kystkulturen vi jobbet med.

De siste årene har det blåst motvind på Steilene. Jeg er enig med ordføreren i at det ikke ser bra ut der ute nå, men jeg syns vår forhistorie fortjener litt mer respekt enn han viser oss. Jeg vil ikke her begynne å diskutere ansvar eller årsak, det jeg ønsker er å diskutere håndteringen av denne saken.

Når ordføreren ikke har vært fornøyd med det han har sett der ute, er det da riktig, som første tiltak, å instruere administrasjonen om å si opp avtalen og hetse oss på facebook og i lokalavisa? Eller hadde det vært rimelig at han innkalte til et møte, la fram sine synspunkter og spurte om kystlaget ser en vei ut av uføret?

Det er ingen skam å snu.