Ønsker rosa busser: – Det er positivt at kommunen svarer så raskt

Ruter tester i disse dager ut et nytt aldersvennligbusstilbud i enkelte bydeler i Oslo. Et tilbud eldrerådet på Nesodden mener vil være nyttig på halvøya også.