Ordføreren kom med viktig budskap på nasjonaldagen

Over hele Amtaland markeres 17. mai på skolene i dag – om enn ikke helt som vanlig.