– Vi har hatt en stor økning av utenlandske turister i sommer

Av

– I en periode nå har vi hatt 2000 besøkende inkludert norske gjester, og dronning Sonja kommer til operaforestillingen vår, sier Kine Bakke Grønvoll (26). Hun er fungerende operativ leder under ferieavvikling ved Oscarsborg Hotel & Resort AS.