Livet i Oslofjorden er truet. Daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la i 2021 frem en helhetlig plan for Oslofjorden. Skal vi lykkes med å sikre en rein og levende Oslofjord må både staten, fylker, kommuner, landbruket og andre næringer og aktører gjøre tiltak - og innsatsen må samordnes.

17.desember skriver fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap ) og fylkesråd for plan,klima og miljø, Anette Lindahl Raakil (Sp) i Amta at Viken ønsker å ta på seg ledertrøya for å sikre en rein og levende Oslofjord, fordi Viken som stort fylke rundt fjorden har alle forutsetninger for å kunne koordinere tiltak på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi kunne ikke vært mer enig! Men samme dag la den samme Siv Henriette Jacobsen altså fram saken der fylkesrådet foreslo å dele opp Viken. Og nå virker det å være klart at et flertall i fylkestinget støtter en oppdeling av Viken.

Oslofjorden trenger Viken. Men Viken fylkeskommune kommer altså ikke til å ta på seg noen ledertrøye, tvert imot, når Viken nå ser ut til å bli delt opp, kommer de i stedet til å bruke all politisk kraft, og all tid, fagkompetanse og penger til å dele opp fagmilijøene og Viken som regional aktør som har denne unike mulighet til å lede an i arbeidet og koordinere ulike forvaltningsnivå og sektorer som sammen må gjør hver sine tiltak for at vi skal greie å redde Oslofjorden.

Ambisjonene er altså der, men ikke viljen til å gjøre noe. Og det er som kjent viljen til å gjennomføre og resultatene som teller i politikken.

Kostnadene ved å dele opp VIken blir store. Både på kort og lang sikt. Når det kommer til stykket er det altså viktigere for Ap og Sp å dele opp Viken enn sikre gode videregående skoler for ungdommene våre, sømløs kollektivtrafikk på Østlandet, å fortsette å være ledende i arbeidet med FNs bærekraftsmål og å sikre en rein og levende Oslofjord. Ap-Sp-fylkesrådet i Vikens ettermæle kommer til å være et hav av tapte muligheter.