Fredningstiden for hummer utløper lørdag morgen, og da er det mange fritidsbåteiere som legger ut teinene sine. Alt ettersom hvor i landet man bor kan hummer fanges fram til enten slutten av november eller ut året.

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er det tillatt å fange hummer fra 1. oktober klokken 8.00 til og med 30. november.

For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 8.00 til og med 31. desember.

I tillegg er det begrensninger for fisket i helger og flere områder i Sør-Norge er fredet for hummerfiske. Nye fredningsområder fra i år er Bolærne, Sandø, Stauper og i Hardanger, opplyser Fiskeridirektoratet.

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året, og felles minstemål er 25 centimeter.

Hummerfisket blir kontrollert av fartøyer fra både Kystvakten og politiet, samt oppsynsfartøy fra Fiskeridirektoratet. (©NTB)