Miljøvernforbundet mener det finnes et tredje alternativ til ny Oslofjordtunnel

Samferdselsdepartementet har gitt grønt lys for å sette i gang med å utvide Oslofjordtunnelen med ett løp til. Men Norges Miljøvernforbund mener finnes et bedre alternativ på sjøen som bør vurderes.