Statsbudsjettet for 2023 omfattet ikke midler til tunnel nummer 2 to under Oslofjorden. Man kan forstå at mange som er avhengig av å bruke tunnelen, og som aldri vet om de kan komme på arbeid eller hjem etter arbeid, uten å måtte kjøre om Oslo eller Moss, er fortvilte. Amta for 21. og 25. oktober inneholder talende beskrivelser om situasjonen. I august i år hadde tunnelen 26 stengninger. Brukerne ønsker, helt berettiget, blant annet sikker og tidlig informasjon om stengning slik at de kan velge alternativ reisevei i tide. Kristian Bjerke fra Lastebileierne krever at løp nummer to bygges nå «av sikkerhetsmessige årsaker».

Men dessverre, et nytt løp, parallelt med det eksisterende, vil ikke ha stor betydning for trafikksikkerheten, når den defineres som at biler kjører på hverandre, begynner å brenne eller kjører ut av kjørebanen, f.eks. i tunnelveggen. Slike hendelser kan forventes å skje omtrent like ofte og alvorlige som de har gjort. Dette er basert på internasjonal statistikk over mange år, og forklaringen er enkel: Cirka 85 prosent av ulykkene skjer i samme bane som bilen kjører, slik det også skjedde ved brannen 19. september.

Formålet med tunnel nummer to er å gi rømningsvei gjennom det uberørte løpet når skaden skjer. Dessuten kan det uberørte løpet omgjøres til tunnel med toveis trafikk når uhellet skjer. Da får løpet tilnærmet samme situasjon som dagens tunnel har. Denne muligheten kan gi kortere stengetider for trafikken. En ny tunnel med samme vertikalprofil ville i dag ikke bli godkjent etter EUs regelverk. Det er gitt dispensasjon fordi en parallell tunnel bedrer rømningsmuligheten for den eksisterende, ulovlige tunnelen. Skal trafikksikkerhetskravet tilfredsstilles vil bru løse problemet, slik samtlige fagutredninger har anbefalt. Bruer vurderes sikkerhetsmessig som ordinære veier. Det er foretatt en kvalitetssikring for tunnel nummer to som har cirka doblet kostnadsoverslaget. En bruløsning vil fortsatt ha høyere anleggskostnad, men lavere samfunnskostnader, når brukernes kjørekostnader inkluderes.

Jeg har nettopp mottatt bildet av årets vinner av den europeiske prisen for vei- og jernbanebruer, hengebrua Çanakkale Bridge i Tyrkia. En tilsvarende løsning ville tilfredsstilt kravet til trafikksikkerhet. Bildet og de siste hendelser i Oslofjordforbindelsen fikk meg til å skrive dette innlegget. Det synes stadig å være mange som ikke kjenner til vurderingene i de tekniske utredningene. Strekningen med to tunneler vil dessverre forbli av C-klasse i det norske veinettet.