Har man vurdert å øremerke den nye tunnelen kun for tungtransport? Det ville løse problemet for personbiltrafikken ved ulykker.