Her bor det mennesker: – Helt i nederste sjiktet av det vi kan kalle akseptabelt

Disse konteinerbrakkene er kommunens tilbud til mennesker som trenger bolig umiddelbart.