Dette visste du ikke om Amtas avtroppende nyhetsredaktør