De nye eierne reagerte ikke over at kjøkkenvinduet sto åpent da skulle overta sitt nye hus på Nesoddtangen. Dagen etter begynte ting å stinke.

Huset som var bygget i 1963 ble solgt fra et dødsbo, og paret trodde de hadde gjort et godt kjøp da de sikret seg huset til litt over tre millioner kroner.

I prospektet het det at "Boligen framstår som godt vedlikeholdt, men ikke vesentlig påkostet de senere år. Modernisering for å tilfredsstille dagens krav må påregnes.”

I rapporten fra takstmann var det opplyst om råteskader og synlig muggsopp. Selger hadde selv ikke bodd i huset og i dommen som senere fulgte står det at "Interesserte ble derfor oppfordret til å forta en særlig grundig gjennomgang".

Kjøperne besiktiget huset flere ganger. En gang var de der også alene, utenom visning, etter avtale. De bestemte seg for å by på eiendommen og fikk tilslaget på 3 250 000.

Kjøperne overtok deretter eiendommen i juni 2013. Vinduet på kjøkkenet stod åpent på overtagelsen. Dagen etter overtagelsen, kjente kjøperne en sterk lukt på kjøkkenet. De kontaktet megler som mente lukten muligens kunne komme fra avløpsrørene på kjøkkenet og anbefalte kjøperne å ta kontakt med et rørfirma som kunne spyle disse. Kjøper fulgte anbefalingen og fikk rørene spylt av et fiirma som mente lukten minnet mer om kadaverlukt og anbefalte kjøperne å kontakte et skadedyrsfirma.

Kjøperne tok derfor kontakt med Anticimex som kom på befaring. De mente lukten måtte stamme fra en død gnagner, muligens mus, og opplyste også at lukten ville forsvinne av seg selv etter noen uker.

Kjøper reiste deretter på ferie, men da de kom tilbake var lukten uutholdelig.

På egen hånd åpnet de opp kjøkkengulvet for å undersøke saken nærmere. Der oppdaget kjøperne et rotteskjellett, store mengder rotteavføring og ødelagt isolasjon.

På denne bakgrunn tok kjøper 8. juli 2013 kontakt med selger, representert ved Protector forsikring. I brevet krevde de dekning av utgifter til å rette forholdet, men de tok også uttrykkelig forbehold om å heve kjøpet dersom det ville være nødvendig med omfattende og langvarige arbeider for å bli kvitt problemet.

Anticimex kom på ny befaring og mente at det hadde vært rotter i kjøkkengulvet i minst ett år.

En byggmester som befarte eiendommen på oppdrag av de saksøkte konkluderte med at et hull ved gulvet i rommet under terrassen var den trolige årsaken til at rotter hadde kommet inn.  Han mente videre at det var liten tvil om at rottene hadde hatt tilhold i boligen over tid, men at det var vanskelig å si noe sikkert om hvor lenge. Han fant det vanskelig å prise utbedringer da omfanget av skadene forårsaket av rottene var usikkert. Han stipulerte likevel utbedringskostnadene til i underkant av 70 000 kroner. Disse knyttet seg i all hovedsak til åpning av hele etasjeskillet i boligen fra underetasjen, fjerne og bytte isolasjon og legge ny himling.

Etter dette skrev Protector den 4. september 2013 til kjøperne og gav uttrykk for at det ikke forelå noen mangel i henhold til avhendingslovens bestemmelser og at det krav kjøperne hadde framsatt ikke kunne imøtekommes.

Kjøperne tok kontakt med Daggebygg AS for å få en pris på hva det ville koste å fjerne alle spor etter rottene og å hindre dem i å komme tilbake. Usikkerhet knyttet til omfanget av problemet gjorde at Daggebygg AS anbefalte at oppdraget ble gjort som regningsarbeider, men han anslo at kostnadene til utbedring ville komme på 320 000 kroner.

Kjøperne tok også kontakt med firmaet Teknisk Etterforskning AS. Rapporter derfra mente å kunne fastslå at rotteproblemet hadde vært kjent før boligen ble solgt. Han viste til at et nedgnagd forskalingsbord i garasjen var fjernet, at det var stablet stein foran inngangshullet og at det var funnet feller utenfor huset og deler av en rottegifteske på loftet.

På bakgrunn av tilbudet fra Daggebygg AS og rapporten fra Teknisk Etterforskning AS framsatte kjøperne ved sin advokat i november 2013 krav om heving, subsidiært prisavslag. Protector avslo kravet.

Kjøperne engasjerte Daggebygg AS for å utbedre skadene som var avdekket. Daggebygg avdekket et betydelig økt skadeomfang og utarbeidet en rivingsrapport.

På bakgrunn av det økte skadeomfanget som var avdekket tok saksøkerne kontakt med en ny takstmann som  stipulerte de nødvendige utbedringskostnadene til 770 000 kroner uten mva.

Kjøperne, som nå hadde engasjert ny advokat, framsatte i april 2014 på nytt krav overfor Protector om heving og erstatning, subsidiært krav om prisavslag og erstatning, uten at partene kom til enighet.

Stevningen innkom Follo tingrett 14. august 2014. Det ble krevet heving og erstatning, subsidiært prisavslag og erstatning. Erstatningsbeløpet ble satt til totalt kr 486 283.

Selgerne og Protector Forsikring ASA tok til motmæle og la ned påstand om frifinnelse.

I domslutningen som falt i Follo tingrett 27. mars i år fikk kjøperne medhold i at kjøpet av huset heves.

Selger må også betale saksomkostninger på kr 255 044, men ble frifunnet for erstatningskravet.