Parkeringsstrategi Nesodden: Hyklersk om biltrafikk

P-plasser er ofte som skap: De blir fylt opp.

P-plasser er ofte som skap: De blir fylt opp. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir flertall for parkeringsnormer som vil gi økt biltrafikk – stikk i strid med hva de vedtok i fjor høst.

I plan- og teknikkutvalget 12. mars viste H, Ap og Frp at de i praksis ikke mener alvor med målet de var med på å vedta i fjor høst, nemlig at biltrafikken på Nesodden skal reduseres. Det er politisk hykleri om de ikke kommer med en ordentlig forklaring på hvordan målet skal nås.

Administrasjonen la i fjor ut på høring en ny parkeringsstrategi og tilhørende parkeringsnormer for nye bygg i Nesodden. Mange av høringsinnspillene pekte på at de foreslåtte normene var for slappe, og de er blitt strammet inn i det endelige forslaget fra administrasjonen som plan- og teknikkutvalget behandlet 12. mars. Det vil si at det legges opp til færre p-plasser enn opprinnelig planlagt. Jeg er glad for retningen, men dessverre bærer det likevel mot kræsj med kommunens mål om å redusere biltrafikken – spesielt om Ap, H og Frp's ønske om 150 nye boliger i året blir realisert.

Parkeringsnormene sier at nye eneboliger – selv i de utpekte sentrumsområdene på Tangen og Fagerstrand – skal ha 1,5-2 p-plasser. Heldigvis vil det nok først og fremst bli mindre boliger i disse sentrumsområdene, og parkeringsnormen sier at en typisk rekkehusbolig (4 rom eller mer) på Tangen skal ha 0,5-1 p-plass, på Fagerstrand 1-1,5 og ellers i kommunen 1,5-2,5 (desimaltall brukes fordi boligene kan ha felles parkering). Som det ble sagt i møtet fra Høyre: «Det er jo gjerne sånn at folk har to biler.»

Parkeringsstrategien skal gjelde fram til 2030 men når det gjelder dette aller mest grunnleggende spørsmålet for biltrafikk på Nesodden – hvor mange nye biler vi skal få med på lasset sammen med den rekordhøye befolkningsveksten Ap, H og Frp ønsker – legger man altså opp til at vi skal fortsette som før. Det vil raskt gi mer enn 2000 nye p-plasser i tilknytning til boligene Ap, H og Frp vil at skal bygges fram til 2030. Det gjelder selv om man legger til grunn antakelsene i kommuneplanen om at 80 % av veksten skal skje på Tangen og Fagerstrand og at disse ikke vil være eneboliger. I tillegg kommer det faktum at ny innfartsvei til Nesodden vil gjøre bilen mer attraktiv når man skal reise til og fra halvøya vår. Derfor har jeg vanskelig for å se for meg at alle de nye p-plassene rundt folks boliger blir stående tomme om H, Ap og Frp får det som de vil.

Hva kunne være en passende p-norm? Arkitekt Rolf Jacobsen har vært sentral i utviklingen av Hurdal økolandsby, som har mye dårligere kollektivdekning enn Tangen, og som består av en blanding av boliger i ulike størrelser som antakelig vil ligne det som vil bygges på Tangen og Fagerstrand. Han sier at 0,8 p-plasser per bolig er tilstrekkelig i Hurdal, og at 0,5 ville være en ambisiøs men realistisk p-norm på Tangen.

Kommunen vår råder verken over drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtrafikken. Derfor er parkeringspolitikken antakelig Nesoddens viktigste verktøy for å påvirke biltrafikkens størrelse. På spørsmål om hvordan parkeringsstrategien skal bidra til å nå målet om redusert biltrafikk, var dessverre svarene fra administrasjonen unnvikende. Den påpekte at det legges opp til færre p-plasser ved sambruk av en p-plass, f.eks. mellom kontor og detaljhandel, og at p-avgifter betyr mye for bruken av kommunale p-plasser. Problemet er at det ikke endrer ved de over 2000 nye p-plassene for boliger som kan være konsekvensen om foreslått kommuneplan og parkeringsstrategi vedtas.

I miljø- og klimapolitikken er alle politikere med på festtalene, men møtet 12. mars viser at altfor få er med på tiltakene som trengs for å nå målene. Det er politisk hykleri. Velgerne fortjener bedre.

Eivind Hoff-Elimari

Tredjekandidat for Nesodden MDG

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags