Pårørende til kreftrammede får nytt tilbud: – Vi så et stort behov for dette

Nå har Frogn kommune et nytt tilbud til kreftpårørende som strekker seg over kommunegrensen.