Slik får Askild trent uten at det tar noe ekstra tid

Det finnes flere muligheter for dem som skal pendle til Oslo. Mange velger bilen, andre tar bussen. Christian Askildsen (37) og et tjuetalls andre har valgt sykkelen.