Planlegger nytt næringsområde på Svinesund

Et område som tilsvarer cirka 55 fotballbaner skal tilrettelegges for etablering av næringsvirksomhet ved tollstasjonen på Svinesund.