Politikerne ønsker ikke å legge ned

Kjell Engebretsen (AP), leder i hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester, tror ikke brukerne av dagsenteret på Ullerud skal frykte en eventuell nedleggelse.