FrP-toppene i Frogn og på Nesodden er enige med Carl I. Hagen om at flere flyktninger vil ha negative konsekvenser for kommunene.

Frogn FrPs Ole Scheie mener at vi ikke skal ta imot ekstra kvoteflyktninger, men hjelpe dem der de er, som i Syrias naboland Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia.

– Bør ikke norske kommuner bidra til å lette på flyktningstrømmen til Syrias naboland, og hente flyktninger til Norge?

– Det er ganske utrolig å mene at Norge, med en helt annen kultur enn syrere, skal hente syriske flyktninger hit. Det er mye bedre at de blir i nabolandene som har samme kultur, språk og religion. Norge er fremmedkultur for Syrere. Men vi skal selvfølgelig hjelpe, sier Scheie.

Han mener at Norge skal stille opp ved å bidra økonomisk i Syrias naboland, «der de er».

– Da kan vi hjelpe mange flere. Det er mer fornuftig bruk av pengene, sier Scheie.

For stort press

I går sa FrP og Oslo-politiker Carl I. Hagen til Aftenposten «dette går galt for Europa. Hvis presset blir for stort, vil mye bryte sammen. Det vil bryte sammen etter hvert i Oslo også».

Han vil hverken ha syriske kvoteflyktninger eller båtflyktninger til Norge.

FrP-toppene i Frogn og på Nesodden er enige i at flere flyktninger vil ha negative konsekvenser for kommunene.

– Jeg liker ikke spissformuleringen hans, men er enig i innholdet. Kanskje han må uttale seg slik for å bli hørt. I siste kommunestyret stemte FrP mot at Frogn kommune skal ta imot ekstra kvoteflyktninger, og mot at familiegjenforening skal komme i tillegg. Selv om vi ble nedstemt på begge punkter, er jeg ikke så sikker på at det er FrP som er lengst unna befolkningen i denne saken, sier Scheie.

Helt vilt

Han viser til Sverige, og påpeker at Sverigedemokratene nå er landets største parti (i følge siste meningsmåling).

– Per i dag mangler vi 45 kommunale boliger. Å kjøpe ekstra boliger for 25 millioner kroner til syriske kvoteflyktninger syns jeg blir helt vilt. De ekstra 8000 kvoteflyktningene vil vi ikke ha. Da må alle de som venter på bolig nå vente enda lengre, sier Scheie.

– Hvordan mener du mottak og bosetting av flyktninger vil belaste kommunen?

– Det gjør det allerede! Over 40 prosent av sosialbudsjettet til kommunen går til asylsøkere og flyktninger. Det blir da mindre til andre eller vi må utvide rammen. Manglende boliger går ut over bosetting av våre egne, trengende i Frogn. Når statens tilskudd stopper etter en tid, går det ut over kommunens økonomi, hvis de ikke har kommet i arbeid. Vi kan ikke bare si: kom, kom, kom! Vi må stoppe opp og snakke om konsekvensene, sier Scheie.

Ba om vedtak-boikott

Siv Jensens utspill under valgkampåpningen i Ålesund sist helg har også vakt oppsikt, da hun mer eller mindre ba FrP-politikere i kommunene å blåse i Stortingets vedtak om å ta imot 8000 Syria-flyktninger:

«Det er opp til kommunene å gjennomføre dette. Mange har uttrykt at dette er en utfordring. Jo flere kommuner som sier nei, desto større mulighet er det for at avtalen ikke gjennomføres», sa Siv Jensen.

I Nesodden kommunestyret stemte Nils Arne Haldorsen (FrP) mot at Nesodden skal ta imot flere flyktninger, men flertallet slo gjennom.

– Hvis muligheten byr seg, vil du jobbe mot flere syriske kvoteflyktninger til Nesodden?

– Ja, absolutt! Nå sitter 5000 mennesker på mottak som ennå ikke er bosatt. Så skal vi plutselig ta imot 8000 til – det henger ikke på grep, sier han.

Haldorsen er også enig med Carl I. Hagens utspill.

– Med mindre vi får 100 prosent støtte til bosettingen, noe jeg tviler på at vi gjør, vil ekstra flyktninger svekke kommuneøkonomien. Det vil uansett kjøre boligprisene i været. Og de er jo allerede høye. Vi har jo ikke plass til våre egne en gang, og er nødt til å sende dem til campingvogner i Sarpsborg, sier Haldorsen.

Håpløst

– Vi bør prioritere våre egne innbyggere først, sier han.

Haldorsen er enig med Scheie og FrP-linjen om at det er bedre å hjelpe flyktningene «der de er».

– Det er en edel tanke at vi skal ta imot 8000 syriske kvoteflyktninger til Norge, men det er en dråpe i havet. Vi snakker om mange millioner mennesker som trenger hjelp. Og hvem skal velge de få som er verdig å få komme til Norge, og hvem som må bli? Det er håpløst! Vi må sørge for gode, trygge forhold i flyktningleirene i Syrias naboland gjennom økonomisk støtte. Da kan vi hjelpe 250 ganger flere enn om vi henter dem hit. For meg blir det et enkelt regnestykke, sier Haldorsen.

Fakta

Et stortingsflertall har vedtatt at Norge skal ta imot 8000 syriske kvoteflyktninger innen 2017.

Frogn kommunestyre vedtok å øker bosettingen med inntil 5 flyktninger i 2015, og med ytterligere 6 i 2015 dersom Norge bosetter et betydelig antall syriske kvoteflyktninger i 2015 og 2016. Og med en økning av bosettingen av flyktninger i 2016 med 8 personer.

Kommunesturet vedtok også at familiegjenforeninger vil komme i tillegg til disse tallene, også dette stemte Frogn FrP mot.

Nesodden kommunestyre har bestemt at kommune vil ta imot 25 flyktninger og 7 syriske flyktninger i 2015.

Nesodden FrP stemte mot dette, men flertallet var for.

Nesodden kommunestyre har også vedtatt at de vil stebe etter å ta imot noe flere i 2016.