Frogn Ap vil ha kulturendring for arbeidsvilkår i helsevesenet

Forslag: Rita Hirsum Lystad (Ap) lister opp flere forslag for å trygge arbeidsforholdene i Frogn kommune.

Forslag: Rita Hirsum Lystad (Ap) lister opp flere forslag for å trygge arbeidsforholdene i Frogn kommune. Foto:

Av
DEL

LeserbrevTrygge arbeidsforhold og sterkere fellesskap

Frogn Arbeiderparti vil sette heltidskultur og kompetanseutvikling på dagsorden. Heltidsarbeid er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet, og for å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil arbeidskraft framover, sier Ann Christin Ellingsen, leder av Fagforbundet Frogn.

Vi politikere må være villig til å sette heltidskultur på det strategiske kartet. Det skal være et klart strategisk mål å oppnå en heltidskultur. I en ny masteravhandling som belyser deltidskulturen gjennom helsefagarbeideres karriérehistorier, finner vi at helsefagarbeidere jobber i opptil fire parallelle stillinger, og fast to av tre helger, for å oppnå en lønn de kan leve av. Dette får konsekvenser for egen helse, arbeidsmiljøet, utvikling av kompetanse og relasjonen til pasienter og tjenestemottakere (Bolghaug, 2019).

Frogn Arbeiderparti er av den oppfatning at det må arbeides systematisk med å fremme kulturendring, redusere omfanget av deltid og øke stillingsstørrelser, med målsetting om innføring av heltid som norm for driften. For å levere gode velferdstjenester må vi holde orden i kommunens økonomi og drive så effektivt som overhodet mulig.I årene som kommer blir oppgavene flere og kommunens økonomi strammer seg til. Derfor må vi drive enda mer effektivt.

Innenfor administrasjon og myndighetsutøvelse vil det åpenbart være mye å hente på digitalisering og tjenesteinnovasjon. Dette vil likevel ikke være nok fordi det er nemlig slik at de store pengene er der de store oppgavene er, nemlig oppvekst og omsorg. Vi må derfor i årene som kommer også få mer ut av hver krone. Det kan bety strukturelle grep, men det finnes mer lavthengende frukter som er ønsket av mange, nemlig å utvikle heltidskultur i Frogn kommune. Skal Frogn kommune være attraktive i fremtiden må vi ta et slikt strategisk grep og arbeide for retningslinjer og en metodikk som involverer de ansatte slik at vi oppnår en heltidskultur i Frogn kommune, sier ordførerkandidat Rita Hirsum Lystad.

Fagforbundet Frogn og Frogn Arbeiderparti og er enige om å jobbe for trygge arbeidsforhold og sterkere fellesskap for folk i Frogn gjennom:
 

✅         Flere hele stillinger.

✅         Si nei til kommersialisering og privatisering av eldreomsorg og velferd. Istedet vil vi styrke fellesskapsløsningene.

✅         2 lærlinger pr 1000 innbygger.

✅         Seriøsitetskrav mot sosial dumping og for anstendige lønns- og arbeidsvilkår,

som følges aktivt opp.

✅         Ikke bruke høyreregjeringens arbeidsmiljølov som åpner for flere midlertidige stillinger. Istedet ønsker vi flest mulig faste stillinger i Frogn.

Vi må starte med å utvikle retningslinjer for en heltidskultur gjennom en utvidet medvirkning fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, både i omfang og grad av involvering, sier Rita Hirsum Lystad på vegne av Frogn AP og Fagforbundet Frogn.

Artikkeltags