– Det stemmer at jeg i kommunestyret mandag kveld ble fritatt alle politiske verv, og er dermed ute av kommunestyret og alle andre politiske verv. Dette skyldes ene og alene helsemessige årsaker. Jeg har stortrivdes i kommunestyret gjennom snart 12 år, så det er med vemod at jeg måtte be meg fritatt, sier Pensjonistpartiets Ragnar Dahl.

Han håper at det vil gå bra med partiet fremover, og at de fortsatt får velgernes tillit i kommende kommunevalg.

Tro på ny leder

– Det fortjener de. Og med Tom Lennart Pedersen, som er ny leder i Frogn Pp, ser det bra ut. Frogn Pp har mønstret et lag som vil synes i politikken fremover, gitt at velgerne gir partiet fornyet tillit, sier Dahl.

Han syns at han har vært med på å få til mange gode ting i årene som har gått.

– Noe av det jeg er mest fornøyd med er helsebygget, at vi fant en god lokalisering og løsning for hjemmesykepleien. Jeg syns også at vi har klart å imøtegå samhandlingsreformen på en god måte, mye takket være god administrasjon og, ikke minst, alle de som jobber i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, sier Dahl.

Han er glad for alt kommunen har fått til innen idrett og kultur, spesielt med tanke på Flerbrukshuset.

– Særlig har det vært viktig å skjerme skolen for nedskjæringer, det handler om å gi ungdommen en god start i livet, sier Dahl.

Stolt over helheten

Han er også godt fornøyd med arbeidet som er gjort i Eldreråd og med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Sammen med de andre politikerne i utvalget for oppvekst, omsorg og kultur, har vi videreført rådenes standpunkter inn i politiske vedtak, sier Dahl.

Han har vært mot et stort badeland, og syns Frogn burde gått for et svømmeland, av økonomiske grunner.

– Men nå som det går mot badeanlegg, håper jeg at kommunen klarer den økonomiske biten, uten å innføre upopulære tiltak som eiendomsskatt – som er en skatt som ofte innføres når politikerne vil mer en kommunekassen tillater, sier Dahl.

Han forteller at han også har vært fornøyd med Amtas dekning av politiske saker.

– Journalistene i Amta skriver med en kritisk, men positiv penn, sier han.

– Jeg er stolt over helheten. Jeg tror jeg forlater politikken med bare venner, og ønsker alle partiene lykke til med det kommende kommunevalget, avslutter Dahl.