Gå til sidens hovedinnhold

Fire av ti elever mangler vaksine på Steinerskolen

Artikkelen er over 6 år gammel

Vaksinedekningen i Nesodden kommune er kun på 84 prosent mot 93 prosent i resten av landet. Ved Steinerskolen på Nesodden anslås det at enkelte klasser har en vaksinedekning på rekordlave 60 prosent.

Les også: Økning av antall kikhostetilfeller på Nesodden


Dette framkommer i et referat fra et møte i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Steinerskolen på Nesodden.
Her anslo skolens helsesøster, Wenke Løland at det kun var 60 prosent av barna på skolen som fulgte vaksinasjonsprogrammet.

Legen advarer: Influensaen ikke over toppen ennå

– Myter og overtro

Leder: Livredning pågår

De barna som ikke kan vaksineres, blir beskyttet mot disse sykdommene av de som er vaksinert. 


Steinerskolen bekrefter overfor Amta at vaksinedekningen er lav. Daglig leder ved skolen, Ida Tálos, har også gitt Amta informasjon om at så mange som hver tiende elev står helt uten vaksinasjon. Dette anslaget er basert på undersøkelser i fire klasser ved skolen.
Vaksinasjonsdebatten går nå høylytt på lokale nettsider og i sosialemedier.
 

– Kun et anslag

Helsesøster Wenke Løland understreker at tallene som ble presentert på FAU-møet kun er et anslag av dem som følger programmet fult.
Likevel kan Løland bekrefte ovenfor Amta at det er en større andel av elevene ved Steinerskolen som ikke er vaksinert enn ved andre skoler.
Løland sier imidlertid at alle klassene ved Steinerskolen skal sjekkes og vaksinegraden utregnes innen ett par uker. Til sammen er det ti klasser ved Steinerskolen på Nesodden.
 

Får samme tilbud

Daglig leder, Ida Tálos, sier at skolen følger norske helsemyndigheters anbefalinger og tilbyr alle elvene myndighetens vaksinasjonsprogram.
– Vaksinasjonsprogrammet er et tilbud fra myndighetene, ikke et påbud, så det er opp til de enkelte foreldrene å ta imot tilbudet eller ikke, sier Tálos og legger til at de ikke ønsker å delta i debatten om vaksinering.
– Vi er en skole med en for foreldregruppe som har et stort engasjement og tydelige meninger, noe som også fører til at de gjør alternative valg på mange områder, som for eksempel valg av skole, avslutter Tálos.
 

Kikhostebekymring

I løpet av august og september ble det registrert 12 tilfeller av sykdommen som i stor grad rammer barn.
– Jeg er bekymret over den stadig økende innrapporteringen av kikhoste i vår kommune. Det er ikke snakk om en epidemi, men vi begynner å skille oss ut fra våre nabokommuner, sa kommuneoverlege i Nesodden Roar Johansen til Amta i januar.
I Nesodden kommune hadde 88,3 prosent av barn på to og ni år kikhostevaksine i 2012 mot Frogn med 95,2 prosent dekning.

Til Amta ønsker ikke kommunelege Johansen nå å snakke om vaksineringssituasjonen, men sier han nå vil jobbe sammen med resten av kommunen for å forbedre vaksinasjonsdekningen.
 

Nesodden rammet før

Meslingvaksinen (MMR-vaksinen) ble innført i Norge i 1969. Før dette ble det meldt om 20 000–30 000 tilfeller av sykdommen årlig og mellom fem og ti dødsfall. Etter innføringen av vaksinen ble sykdommen sjelden og det har de siste årene kun vært registrert i underkant av fem sykdomstilfeller per år.
Sett bort ifra to mindre utbrudd i 2007 og 2011, i henholdsvis Rogaland og Oslo var det siste store utbruddet av meslinger i Norge, på Nesodden i 1997. I løpet av 1. kvartal ble det registrert 82 tilfeller av sykdommen i kommunene og de fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet. Folkehelseinstituttet antar at smitten kom gjennom to uvaksinerte barn som hadde blitt eksponert under et opphold i Sveits.

Tidligere utbrudd

Rudolft Steinerskolen på Nesodden er ikke den eneste som har vært rammet av et meslingutbrudd tidligere.
I 2008 ble to elever ved Steinerskolen på Nøtterøy syk av meslinger. Den ene eleven ble smittet under et opphold i Salzburg og brakte sykdommen tilbake til klasserommet i Norge hvor en annen elev også ble smittet.
Kommunehelsetjenesten i Nøtterøy slo alarm og oppfordret alle foreldre til å holde barna sine hjemme fra skolen til smittefaren hadde lagt seg, men likevel endte flere barn opp som syke.
Totalt ble fire barn smittet av sykdommen.

Kommentarer til denne saken