Jeg ønsker svar fra alle politiske partier og ordfører på følgende spørsmål: Hvordan vil kommunen imøtekomme svømmeopplæringen for alle barn på Nesodden, i tråd med myndighetskravene.

Til tross for at ny kommuneplan skal gjelde helt frem til 2042, finner jeg ikke noe konkret om bygging av svømmehall på Nesodden.  

Har kommunen tenkt på hvordan dere vil møte den planlagte tilveksten av nye nesoddinger (hovedsakelig barn) i tiden fremover med tanke på svømmeundervisning. Spørsmålet om svømmehall er overmodent. Vi forventer at politikerne tar inn over seg alvoret i dette når dere legger opp til store utbyggingsplaner. Med Bunnefjorden og Oslofjorden som nærmeste nabo er trygghet i vann, svømmeopplæring og mestring relatert til omgang med vann viktig. Det handler jo faktisk om å forebygge drukning og skader av «nesten drukningsulykker». Ingen har noen å miste, er alle enige om. Det foreligger myndighetskrav knyttet til svømmeundervisning i skolen, henholdsvis 4. klasse (svømmedyktige) – 7. klasse (selvberging) og 10. klasse (kunne berge andre).

Får alle barna på Nesodden den svømmeundervisning de har krav på i tråd med disse myndighetskravene til svømmeundervisning i regi av skolen? En svømmeundervisning som skal få barna til å bli trygge i vann og videreutvikle sine svømmeferdigheter. Skolene ligger spredt utover Nesoddlandet, m.a.o. en utfordring i forhold til transport i tillegg. Nesodden har 2 skolebasseng henholdsvis på Alvern og Myklerud. Disse bassengene blir brukt til skolesvømming på dagtid og blir leid ut til foreninger på kveldstid.

Et lite og et stort svømmebasseng ligger på Sunnaas. Men disse bassengene forbeholdes hovedsakelig og naturlig nok til eget bruk på dagtid og leies ut på kveldstid til lag og foreninger. To svømme- og livredningsklubber, henholdsvis Delfin SLK Nesodden og Sjøstjerna SLK holder kurs på kveldstid. Dette tilbudet favner noen, men mange som ønsker og kunne delta på svømmetilbudet disse klubbene gir, må prioritere andre aktiviteter. Eller de ikke har økonomisk mulighet til å delta.

Veldig ofte er det blitt skrevet og snakket om svømming og dens mangfold av positive følger. Ikke bare er svømming lovpålagt i skolen, men svømming representerer jo også et viktig aktivitetstilbud både for liten og stor; Mosjon/treningsarena har helsebringende effekt, sikkerhetsmessig effekt (trygghet i vann) i tillegg til mulighet for å kunne konkurrere i svømming og livredning, m.m.

En ny svømmehall er en nødvendighet. Som stifter av Sjøstjerna SLK for snart 30 år siden og en av hovedinstruktørene for baby/småbarn /svømmeopplæring og livredning på Nesodden i regi av Delfin SLK Nesodden, kjenner jeg svært godt til det skrikende behovet for en ny svømmehall på Nesodden. 

Kjære Nesodden kommune, det virker som dere politikere overhodet ikke tar det seriøst/tar det på alvor at svømmehall i lang tid har vært et sterkt ønske fra svært mange her på Nesodden!

Avslutningsvis vil jeg spørre politikere nok en gang: Hvordan vil Nesodden kommune imøtekomme svømmeopplæringen for alle barn på Nesodden, i tråd med myndighetskravene?