Christian Hintze Holm har nemlig sterke meninger om hvordan en politiker skal utøve ordførergjerningen. Til nå har det vært stille fordi han ikke ønsket å være en sjuende far i huset, en mann i hornet, en gammelordfører som irettesetter den nye ordføreren.

– Jeg har vært tilbakeholden med slikt. Forhenværende ordførere som legger seg opp i stort og smått av etterfølgernes måte å være ordfører på er ingen god ting, sier han.

Men nå, dager etter at Akershus Amtstidende avslørte at det er dødt løp mellom Nina Sandberg og Christian Hintze Holm som foretrukket ordfører på Nesodden, slår han til.

Han sier selv at det ikke er den kommende valgkampens skyld, eller på grunn av konkurransen fra Nina Sandberg. Ifølge ham selv er nemlig begeret fullt etter tre og et halvt år med Sandberg som ordfører.

Les også: Dødt løp mellom Christian og Nina på Nesodden

Ingen ordfører

Hintze Holm mener Nina Sandberg er unnvikende, byråkratisk og overlater for mye til rådmannen. Hintze Holm mener rett og slett at Nesodden kunne klart seg uten ordfører slik dagens ordfører oppfører seg:

– Dersom ordføreren unnviker, trenger vi egentlig ingen ordfører – da klarer vi oss med kommunestyremøter og en rådmann som styrer mellom disse. Men det vil det skape ugreie forhold, slik vi dels ser nå. Mye av folks misnøye og politiske kritikk rettes mot rådmannen. Det er feil fokus, skaper påkjenninger for forholdet mellom politikk og administrasjon og gir rådmannen en vanskeligere jobb.

Ansvar

Det rant over med debatten rundt arbeidet på Skoklefallstien. I denne saken var det flere politikere, deriblant fra Høyre, som vedgikk at ting hadde gått litt fort for seg.

Ordfører Nina Sandberg lot rådmannen håndtere saken, hun mente hun ikke kunne gripe inn i saken da folk protesterte. Grep inn gjorde imidlertid Fylkesmannen som stoppet arbeidet og stilte spørsmål om bevaring av kulturminner.

– I saken om Skoklefallstien umyndiggjorde ordføreren seg selv, ved å påstå at bare kommunestyret kan utsette arbeidene. Det er åpenbart feil, noe som er vist gjennom fylkesmannens inngripen og rådmannens oppfølging. Men i slike politisk krevende saker er det selvsagt viktig at ordfører og rådmann er i nær dialog, og ikke minst at ordføreren kan ta ansvar utad. Nina Sandberg må fronte Nesodden politisk og definere hva som er viktig, mener Hintze Holm.
Men han stopper ikke der:

– Når jeg tar opp dette nå, er det fordi «stisaken» ikke er eneste eksempel på en dårlig ordførerinnsats, sier han.

Les også: Nina kjemper for å bedre nærpoliti på Nesodden

Ordførerkandidat

– Legevaktsaken, der ordføreren etter mitt syn har vært svært lite til stede, forsøket på å skyve håndteringen av politisk utfordrende innbyggerinitiativ over på rådmannen, saken om opphør av kommunalt vintervedlikehold av veier, og håndteringen av krav om lovlighetskontroll i saker der flertallet har fattet lovstridige vedtak, fortsetter Hintze Holm.

Nå er Christian Hintze Holm nok en gang ordførerkandidat for SV. Han ble både berømt og beryktet da han fra 2003–2011 var en av SVs svært få ordførere. Etter valget i 2011 valgte Arbeiderpartiet å samarbeide med Høyre som fikk varaordføreren i Kjell Gudmundsen. SV gikk i opposisjon.

– Jeg trodde virkelig på at SV kunne få til et samarbeid med AP etter forrige valg. Jeg trodde på et generasjonsskifte i AP og på samarbeid i viktige saker. Det skjedde ikke. Vi har endt opp med et politisk flertall av Arbeiderpartiet og Høyre som mener at så lenge de har flertall kan de styre som de vil de fire årene de er valgt, sier han.

– Er du bitter?

– Nei, men det burde ikke vært slik at AP samarbeider med Høyre fordi det er et rødgrønt flertall på Nesodden. Det er vanskelig å se for seg samarbeid Høyres toppkandidat Erik Adland, sier Hintze Holm og begrunner det med samarbeidsklima og faktiske politiske forskjeller.

– Med de sterke karakteristikkene av Nina Sandberg utelukker du å bli varaordfører på Nesodden i neste periode?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men det forutsetter at vi har en felles forståelse i viktige saker og at hun har en annen holdning til vanskelige saker, konkluderer Hintze Holm.

– Trist

Ordfører Nina Sandberg har lest intervjuet med Hintze Holm.

– Jeg mener at Nesodden trenger folkevalgte som samarbeider, ikke driver gjørmebryting. Derfor snakker jeg om sakene og vår egen politikk framfor å snakke ned andre, mener Sandberg.
Hun kaller Hintze Holms beskrivelse for et angrep.

– Det er trist at Christian Holm velger å gå til angrep på andre heller enn å snakke om hva han vil med Nesodden. I 2011 gikk jeg til valg for å gjøre Nesodden til et bedre sted for alle, enten de har bodd her i generasjoner eller er nye innbyggere. Den jobben vil jeg fortsette til høsten.