Kan Frp være ærlige om bil?

Av
DEL

InnsendtNesodden Frps Hans Birger Nielsen hevder i Amta 22. april at MDG ønsker å gjøre livet vanskeligere for Nesoddens innbyggere fordi vi vil ha færre parkeringsplasser for nye boliger.

Vi vil ha færre parkeringsplasser fordi det er viktigere for oss å skape et Nesodden som er tryggere, grønnere og sunnere, enn det er å legge til rette for at biltrafikken fortsetter å stige i takt med befolkningsveksten. For oss handler det gode liv om det.

Nielsen prioriterer åpenbart annerledes, og det er helt greit med slike verdipolitiske uenigheter. Men Frp støttet kommunestyrets vedtak i fjor høst av et klimamål for 2030 og et klimabudsjett 2019–2022 som setter redusert biltrafikk som mål og omtaler nullvekst i biltrafikken som en nødvendighet. Når Frp og flertallet deretter stemmer for slappe parkeringsnormer uten å forklare hvordan det henger sammen med målet om redusert biltrafikk, blir det som å si «nei til ølmage, ja til mer øl».

Et levende demokrati er avhengig av at vi våger å få frem de ekte uenighetene. Nielsen og Frp får gjerne mene at vi skal fortsette den samme bilbaserte utviklingen av Nesodden vi har hatt de siste årene, men da synes jeg de skylder velgerne å si tydelig at de ikke støtter kommunestyrets mål om redusert biltrafikk. Gjør dere det?

Eivind Hoff-Elimari

3.-kandidat Nesodden MDG

Artikkeltags