Ifølge Infact-undersøkelsen gjennomført for Amta, ville flere av de små partiene stått i fare for å miste kommunestyrerepresentanter eller falle helt ut av kommunestyret dersom det var valg nå. Men selv om de tre største partiene i Frogn fikk 72 prosent av «stemmene» i Amtas undersøkelse, gir ikke de små partiene opp.
Et av dem er KrF som kun 2,9 prosent av de spurte ville stemt på dersom det var valg nå.
– Dette overrasket meg. Ved forrige valg fikk vi 6,9 prosent av stemmene. Jeg vil understreke at meningsmålinger ikke alltid er til å stole på, men dette kan være en vekker for oss i forhold til om vi har vært flinke nok til å synliggjøre politikken vår, sier Bente Bjerknes, lederen i Frogn KrF.

Klare for kamp

Hun er partiets førstekandidat på valglista for kommunevalget til høsten, etterfulgt av Merethe Solberg og Sigbjørn Kvistad.
De er godt i gang med planlegging av valgkampen.
– Vi har hatt to strategisamlinger til nå. For å få med oss velgerne må vi tydeliggjøre de sakene som er viktige for oss, sier Bjerknes.
Disse er hovedsakelig skole og psykisk helse, en sterk helsesøstertjeneste, gode betingelser for frivillighet og for lag og foreninger, utvikling av Drøbak og fokus på miljø gjennom blant annet tilrettelegging for kollektivtransport, elbiler og syklister.
– I denne perioden har vi fått gjennomslag for å styrke helsesøstertjenesten, og vi har hele veien frontet at lag og foreninger skal ha gratis lokaler. Vi har også vært opptatt av vern og utvikling av Gamle Drøbak, blant annet ønsker vi å utvikle Drøbak akvarium, sier Bjerknes.

LES OGSÅ:
Kjellaug Myhre på topp for Nesodden Rødt er kjerringa mot strømmen
Nesodden: Ifølge Amtas meningsmåling er MDG nå større enn SV
Mener Nina Sandberg gjør en dårlig ordførerinnsats
Hintze Holm kan få enda en periode som ordfører på Nesodden 

Viktige verdier

Hun mener at det er viktig for innbyggerne i Frogn å ha representanter fra KrF i kommunestyret for å sikre at verdiene partiet står for blir ivaretatt i politikken.
– Vi mener at hvert enkelt menneske har betydning og en plass i samfunnet, at alle har en rett til å bli hørt og sett. Gjennom å gi KrF mandat får velgerne en garanti på at noen vil være der og løfte disse verdiene fram uansett, sier Bjerknes.
Senterpartiet fikk et litt bedre resultat i undersøkelsen enn KrF, med 3,3 prosent.
– Vi vet ikke hvor representativ denne undersøkelsen er, men den gir noen signaler. Det gir oss motivasjon til å jobbe for å få mandat i kommunestyret etter høsten, sier Hans Kristian Raanaas, leder og førstekandidat for Senterpartiet i Frogn.
Han forteller at det fram mot valget er viktig for dem å fortelle velgerne hva de har bidratt til, med ett mandat i kommunestyret.
– Sp står for det nære og desentraliserte med fokus på geografisk og sosial fordeling, og vi er sterkere i kommunevalg enn i stortingsvalgene. Vi opplever at folk i stor grad ser at nær forvaltning er viktig. Vi har vært en pådriver for en økonomisk forvaltning av kommunale midler i tre år nå, og jeg tror folk ser vår rolle i den fornuftige kommuneøkonomien, sier Raanaas, og fortsetter:
– Vår sterkeste side er at vi har vært klare på hva vi ønsker å prioritere, noe vi kommer til å fortsette med.
Han påpeker at politikken i Frogn har et skjæringspunkt i sentrum, og at det er mange koalisjoner som kan gi flertall.
– Om de store partiene slår seg sammen er linja for politikken gitt. Jeg mener at vi har mye god politikk i sentrum som bør komme med, sier Raanaas.

Flere saker på lur

Ifølge undersøkelsen ville Pensjonistpartiet (Pp) havnet i bolken «andre partier» med til sammen 1,7 prosent «stemmer» hvis det var valg nå.
– Det er altfor dårlig, og vi jobber for ikke å havne der, sier Tom Lennart Pedersen, nyvalgt leder av Pp og partiets førstekandidat til høstens kommunevalg.
De har startet arbeidet med valgstrategi, og har hatt noen møter hvor de har laget grovutkastet for hvordan de skal sikre seg velgere.
– Vi skal ikke røpe hemmelighetene våre nå, men vi skal fokusere på enkelte saker for å bli mer attraktive for folk i Frogn. Noen av sakene som vi fremmer har vi tatt opp i Pp på fylkesnivå. De fant sakene så interessante at de vil være med på å utvikle disse videre. Sakene gjelder hele fylket, men vil berøre Frogn på en positiv måte, sier Pedersen.

Vil ha to plasser

Hva disse sakene dreier seg om, vil han imidlertid ikke avsløre ennå.
– I en valgkamp er en konkurranse å finne nye, gode saker som er viktige for innbyggerne, sier Pedersen.
Han forteller at ved forrige kommunevalg var de kun noen få stemmer unna å få to representanter i kommunestyret, men fikk bare en. Til høstens valg blir det et mål å få to.
Selv har han ingen tidligere erfaring fra politikk, og har allerede hatt en bratt læringskurve. Han er ambisiøs på partiets vegne, og synes det er spennende å få tillit som leder i Pp.
– Jeg har tidligere kritisert Pp for å være for lite synlige. Nå er det viktig for meg å gjøre en god jobb med tanke på dette, sier Tom Lennart Pedersen.


Grafikk: Amta


Undersøkelsen:

Gjennomført av Infact for Amta. Cirka 700 personer i Frogn og på Nesodden svarte på undersøkelsen.Vi spurte: «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du stemt på?»De tre som fikk flest «stemmer» var Ap med 28,5%, FrP med 13,0% og Høyre med 30,5%.10,5% av de spurte ville stemt Venstre.MDG fikk støtte fra 4,6% av de som deltok i undersøkelsen. 2,9% svarte at de ville stemt KrF, 3,8% svarte SV, 3,3% svarte Sp, 1,3% svarte Rødt og 1,7% ville stemt andre partier. Flertallet av kvinnene svarte at de ville stemt Ap, mens majoriteten av mennene sa Høyre.