Mandag sier Frogn-politikerne nei til bro og ja til tunnelen

Stor uenighet: Mens Nesodden er for bro, går Frogn mot. Hurum vil ha bro, det samme vil Buskerud fylke. Akershus fylke avgjør saken kommende mandag.

Stor uenighet: Mens Nesodden er for bro, går Frogn mot. Hurum vil ha bro, det samme vil Buskerud fylke. Akershus fylke avgjør saken kommende mandag.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Dette betyr at Frogn går mot Nesodden kommune, Hurum kommune og Buskerud fylke.

Les også: Vestbys politikere vil skjerme Frogn for bru

1. mars var fristen for å uttale seg til konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.
Nesodden er enige om at bro er den rette løsningen. Dette er ikke Frogn enige i.
Med i høringsuttalelsen fra Nesodden ligger også ønsket om å knytte Nesoddens veinett bedre sammen med riksvei 23.

Les også: Pensjonist fra Drøbak med ukjent alternativ til ny Oslofjordforbindelse
 

Mandag vedtar politikerne i Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker i Frogn at nytt løp i Oslofjordtunnelen er det riktige valget.
I Frogn er det kun FrP som mener bro er den beste løsningen.
– Vi tok tidlig standpunkt for bro, og den har vi fulgt siden, men jeg registrerer at de andre partiene i Frogn er for å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen, sier Ole Scheie.
Utvalgsleder Knut Erik Robertsen minner om at det er gruppemøter i morgen kveld.
– Slik jeg tolker signalene er det bredt flertall for nytt løp i Oslofjordtunnelen, sier Robertsen.

Krangler

Akershus fylke skal, i likhet med Frogn, behandle saken mandag.
– Det et møte partiene imellom torsdag. Dette møtet er jeg forhindret fra å være med på, men slik jeg tolker signalene, knytter det seg stor usikkerhet omkring dette spørsmålet, sier leder i samferdselsutvalget, Gunnar Melgaard til Amta.

For bro

Hurum kommune er for en broløsning, men mener at et nytt tunnelløp må bygges først. For å sikre framdrift i utbygging av RV23 fra E18 til E6 anbefaler Hurum kommune bruk av statlig regulering. For å få fortgang i saken ønsker Hurum kommune at tunnelløsning (løp 2) for utvikling av RV 23 Oslofjordforbindelsen etableres.
– Vi mener fortsatt at en brokryssing over Oslofjorden på søndre del av Hurum er det beste alternativet, sier ordfører Monica Bratlie (H).

Se Hurum kommunes video til høyre på siden av hvordan en bro kunne blitt.


Buskerud fylkeskommune mener at en broløsning er å foretrekke.
Røyken kommune følger Hurum kommune, og mener at et nytt tunnelløp må bygges nå, og at utredningen for en broforbindelsen må fortsette.

Anbefaling

I anbefalingen fra konseptvalgutredningen heter det at bro kan gi størst nytte på lang sikt.
En utvidet tunnel med to løp vil gi en veiforbindelse som tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og med samme kapasitet som en løsning med bro. Det skisserte alternativet med bro vil imidlertid korte inn strekningen Vassum–Krokodden med seks kilometer. I den samfunnsøkonomiske analysen, basert på kostnader for langsiktig investeringsbehov mellom
Vassum og Krokodden, vurderes bygging av ny rv. 23 med bro over Oslofjorden som bedre enn nytt løp i Oslofjordtunnelen. Dette henger blant annet sammen med at bro gir større trafikantnytte. Videre vurderes bro å gi samme eller bedre oppnåelse av mål for trafikksikkerhet og forutsigbarhet. Valg mellom bro eller tunnel må gjøres ut fra en helhetlig avveiing. På lang sikt vurderes alternativet med bro som vesentlig bedre i den samfunnsøkonomiske analysen. Broalternativet er også noe bedre når det gjelder måloppnåelse.

Les også:  Vestby kommune vil ha miljøferjer og tunnel 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags