Politisk press gir ungdommene på Nesodden et tilbud i sommer

Det måtte et politisk vedtak for at Nesodden kommune igjen kunne gi de unge i kommunen et tilbud.