Gå til sidens hovedinnhold

Politisk spill om områdeplan for Gamle Drøbak

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Å bevare Gamle Drøbak autentiske identitet er mer enn noensinne viktig for at vi fortsatt skal være den særegen byen langs Oslofjorden. Dette mener vi i Frogn Arbeiderpartiet er av stor betydning for at Drøbak fortsatt skal være et ettertraktet turistmål.

Hovedformålet med områdeplan for Gamle Drøbak er å styrke bevaringen av den gamle trehusbyen. Dette skal gjøres gjennom kommunens arealforvaltning. I tillegg til å belyse utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak. Til dette trenger vi både oppdatert kunnskap og grundige konsekvensutredninger for at områdeplanen sikrer disse kulturminneverdiene.

Rådmannens omarbeidede forslag som ble lagt frem til politisk behandling i forrige uke, er et svært godt gjennomarbeidet forlag, som har vært gjenstand for inngående kunnskapsinnhenting og utredninger. Rådmannen har i dialog med innsigelsesmyndighetene (Akershus fylkeskommune) kommet frem til et meget godt forslag til ny områdeplan. Arbeiderpartiet mener at dette forslaget burde bli sendt ut på høring nå. Vi er allerede langt på overtid – 7 år etter at det ble vedtatt at kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en ny verneplan for Gamle Drøbak.

Men nok en gang ser vi at høyrepartiene i Frogn skaper usikkerhet rundt hvilken områdeplan som skal sendes på høring og hva innbyggerne og andre skal si sin mening om. Nok en gang legges det snubletråder som hindrer at arbeidet med å få på plass en ny områdeplanen for Gamle Drøbak.

Denne gangen var det Pensjonistpartiet som sammen med Høyre og FrP utsatte saken. Begrunnelsen var at Pensjonistpartiet ikke hadde rukket å sette seg inn i saken. Dermed blir den utsatt til etter valget. Dette er med respekt å melde svært oppsiktsvekkende. Flertallet i kommunestyret er nå på kanten av å vise liten respekt for velgerne i Frogn, som nå vet ikke hvilken områdeplan for Gamle Drøbak skal legges ut på offentlig høring.

I en by som har status som en av de viktigste trehusbyene i Oslofjordområdet, påligger det både huseiere, kommunen, regionale og nasjonale myndigheter, og ikke minst de lokale politikerne si Frogn kommune – et særdeles stort ansvar i å forvalte alle de ulike bygningene i Gamle Drøbak. Dette ansvaret ser det ut til at Høyre ikke ønsker å ta hensyn til i sitt opprinnelige forslag som ble vedtatt i forrige uke. Men Høyres forslag som ble vedtatt i hovedutvalget for miljø, plan og bygg er nå opphevet. Så nå lurer vi i Arbeiderpartiet og sikkert mange velgere i Frogn, om hva Høyre egentlig vil med denne områdeplanen. Vil de fortsatt sette til side en bærekraftig forvaltning av Gamle Drøbak i tråd med våre nasjonale og regionale forpliktelser? Eller vil de sette «opplevelsesverdiene» foran de autentiske verneverdiene?

Byen, har med sin særegne trehusbebyggelse, blitt plassert på Riksantikvaren nasjonale NB!- registeret. Skal vi risikere å miste både statusen og de konsekvensene dette vil kunne medføre for Gamle Drøbak? Skal vi risikere å sette til side de særlige forpliktelser og hensyn som vi må ivareta i forvaltning og utvikling av byen, mener vi i Arbeiderpartiet er svært oppsiktsvekkende.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.