Vi er inne i en tid med strenge restriksjoner for menneskers muligheter til å samles. Kirkens virksomhet må i hovedsak foregå på digitale plattformer. Men noen ting krever at vi må møtes. Det gis derfor dispensasjon for gravferder og kirkelige handlinger, med tydelige retningslinjer. I tråd med de nasjonale retningslinjene som er gitt for perioden 12.–26. mars, må vi også bidra til dugnaden for å hindre spredning av smitte. Kirkevergene og prosten i Søndre Follo prosti har sammen blitt enige om følgende retningslinjer:

1. Gravlegging og kremasjon vil måtte gjennomføres innenfor gravferdslovens bestemmelser. Vi vil holde oss innenfor lovens bestemmelse om 10 virkedager innen gravlegging eller kremasjon finner sted.

2. Ved gravferdsseremonier er det fra sentralt hold satt en maksbegrensning på 50 personer (inkludert medvirkende) i de lokalene det er mulig å opprettholde avstandsbestemmelsene på 1 meter. Noen av lokalene er mindre og kirkevergen har satt restriksjoner på maks antall personer ut fra de lokale forholdene. Hør med kirkekontoret når det gjelder valg av seremonilokale.

3. Vi oppfordrer til å gjennomføre seremonier kun for begrenset antall inviterte.

4. Det kan være en sorg når det er restriksjoner på antall personer tillatt til seremoni. Det er derfor mulig å tenke seg andre alternativer:

a. Ved bisettelse (kremasjon) kan familien velge å la kisten kremeres for så å ha en urneseremoni senere.

b. Ved begravelse kan vi gjennomføre en enkel samling for nærmeste pårørende, og så legge til rette for en minneseremoni ved en senere anledning.

5. Byråene må gjerne legge til rette for streaming av seremoniene i samråd med ansvarlig for gravferden.

6. Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye. For kirkens seremonier vil presten veilede de pårørende til dette.

7. Det er viktig at de ansatte og byråene samarbeider om å opprettholde bestemmelsene som nå er lagt på best mulig måte. God kommunikasjon mellom alle parter som er involvert er viktig.

Vi beklager ulempene dette medfører for de sørgende og håper på forståelse for disse tiltakene.

Selv om vi ikke kan møtes slik vi pleier, så er kirken der for deg på forskjellige måter og informasjon om hvordan du kan nå oss finner du på kirken nettsider, facebook-sider, Instagram og andre sosiale mediene. Følg med på kirkenes sider. Her er eksempler på noen av tilbudene:

– På søndager legger vi ut lenke til gudstjenester kl. 11.00

– Ukedagene i oppsatte tidspunkt er kirkelig betjening tilgjengelig på telefon hvis du ønsker samtale eller forbønn

– Etter hvert vil vi også legge ut ting til konfirmantene og tilpasset de ulike aldersfasene i trosopplæringen, og for voksne

– I denne tiden tenker vi særlig på alle som er rammet av sykdom, og er usikre og engstelige, og vi ber for alle helsearbeidere og de som bærer tunge byrder for å bidra til helse og livsmot. Hver dag vil vi tenne lys og be for alle som nå har fått sine liv endret.