Gå til sidens hovedinnhold

Profittstyrt eller verdistyrt velferd – Rødt svarer Eli Sævareid

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Innehaveren av SFR Holdning, som eier Trygge barnehager, som i sin tur eier FUS barnehagene, Eli Sævareid vil tydeligvis fortsette å spre tvil om hva som er Rødt sitt syn angående private barnehager to uker før valget.

Jeg er da nødt til å gjenta det jeg skrev i Amta sist, om at Rødt er udelt positiv innstilt til alle private barnehager som driver ideelt! På Nesodden vil dette si alle private unntatt FUS barnehagen på Fagerstrand. Dette vil på ingen måte si at vi ikke setter pris på det arbeidet som gjøres i denne barnehagen av alle de ansatte og tilbudet som barna får der! Vi er glade for mangfoldet som private og kommunale barnehager bidrar til innenfor oppvekstsektoren. Våre innvendinger bunner i at vi mener at det er feil å finansiere store konserners private profitt gjennom fellesskapets penger.

Nå vil Sævareid gi inntrykk av å være urettmessig forfulgt og sparer ikke på ladede uttrykk da hun skriver at vi driver «ideologisk korstog» og «demoniserer den store innsatsen som de private gjør innen velferdstjenester».

For det første, representerer du ikke de private, kjære Sævareid, men de kommersielle som har fortrengt de private ideelle. For det andre synes jeg det er pinlig å beskrive din virksomhet som «innsats for velferdstjenester», som om du utøver filantropi. Du driver business og det er ikke noe galt med det, det er galt å late som noe annet. Og Rødt mener at velferd ikke skal være business, velferd hører til de primære tjenester som staten skal yte til sine innbyggerne, finansiert av vår felles kasse.

Velferd er ikke det samme som bildeler-fabrikk

Hvorfor mener jeg velferd ikke skal være business? Først fordi prinsippet om å maksimere profitt kommer i motsetning til prinsippet om å bruke alle tilgjengelige ressurser for å yte det beste for målgruppen velferden retter seg mot. For det andre, fordi også kommersielle barnehager finansieres av fellesskapets penger og da blir det feil at kapitalsterke investorer skal kunne bruke fellesressurser i sine intrikate finanskonstruksjoner for å maksimere sin avkastning. Og det er nettopp dette som gjør at kommersielle og ikke kommersielle barnehager «konkurrerer på ulike premisser». Dette undergraver en ønskelig form for konkurranse i sektoren, mens Sævareid vil ha det til at hennes business bidrar til fri konkurranse. Det er de ikke-kommersielle private barnehagene som taper i denne skeive konkurransen.

Sævareid henviser videre til en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang der hun hevder at private har spart staten for 20 milliarder kroner i løpet av ti år. Dette er et beløp som selve Agenda Kaupang ikke kan forklare hvor kommer fra. Samtidig lar Sævareid være å nevne at i samme rapport fremgår det at mye hyppigere private barnehager ikke oppfyller minste uteareal normen. Der fremgår det også at det ikke finnes gode nok instrumenter for å måle kvalitet i en barnehage, mens selv hevder hun at hennes barnehager scorer veldig bra. Slik selektiv plukk fra en rapport er kanskje ikke så lurt

Profitt, utbytte eller avkastning?

Videre vil Sævareid overbevise oss om at det ikke blir tatt ut utbytte av årsresultatet i hennes konsern. Det kan godt være riktig regnskapsmessig. Allikevel har man flere ganger de siste årene påpekt at det finnes utallige andre måter å trekke ut profitt på. Det er en svært krevende jobb å gå slike konglomerater etter sømmene for å finne ut om det ble tatt ut skjult utbytte ved salg, overføringer, flytting av penger eller annen spekulasjon. Styrehonorar er en av mange måter å ta ut penger på. I SFR Holdning AS ble det utbetalt 8.880.250 kroner til styrehonorar. Styrene i alle Sævareids selskaper (og det er en god del), består av henne selv og nære familiemedlemmer. For å kunne kontrollere alle slike forhold måtte det offentlige bruke enda flere ressurser finansiert av felleskassa.

Hvis det er riktig at Sævareid ikke bruker FUS barnehagene til sin egen berikelse, kan hun da forklare oss hvorfor hun sliter seg ut med å drive 180 barnehager istedenfor bare en i så fall?

Og hvordan kan Sævareid forsikre oss at hun ikke i et gitt øyeblikk velger å selge hele FUS barnehagekonsernet til et utenlandsk eller multinasjonalt selskap? Er det slik vi vil at barnehagesektoren i Norge skal være?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.