Prøvefiske denne uka: – Skal finne områder hvor hummeren skal fredes

KARTLEGGE: Elina Lungrin fra NMBU, som har skrevet masteroppgave om sjøørret og laks, og Odd Sørensen fra SOS-Oslofjorden er blant bidragsyterne når kartleggingen av hummer i Drøbaksundet skal gjennomføres.

KARTLEGGE: Elina Lungrin fra NMBU, som har skrevet masteroppgave om sjøørret og laks, og Odd Sørensen fra SOS-Oslofjorden er blant bidragsyterne når kartleggingen av hummer i Drøbaksundet skal gjennomføres. Foto:

Denne uka starter prosessen med å finne ut hvilke to områder i Drøbaksundet som egner seg best for fredning av hummer.

DEL

– Hummerbestanden i Norge er sterkt redusert og Fiskeridirektoratet har derfor bedt alle kystkommuner om å foreslå fredningsområder for hummer. Slike områder har vist seg å ha god effekt på bestanden lokalt der de har blitt etablert, og har bidratt til bedre hummerfiske utenfor fredningsområdene, forklarer Eli Moe, planlegger med miljøansvar ved Enhet for samfunnsplanlegging i Frogn kommune.

Politisk vedtatt

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn har vedtatt at det skal settes i gang en prosess for å identifisere mulige fredningsområder for hummer i Frogn.

– Vi i administrasjonen har fulgt opp vedtaket i samarbeid med en lokal referansegruppe, og ulike fiskeriorganisasjoner. Forslag til fredningsområde ble lagt fram til behandling 3. september. Hovedutvalget vedtok å sende forslag om fredning av to områder til Fiskeridirektoratet, et område på Jeteen og et utenfor Drøbak på strekningen fra Lehmansbrygga til Parrstranda. Dersom Fiskeridirektoratet er enig i utvalgets forslag vil de sende områdene på formell høring, sier Moe.

Vi trenger mer vern av hummer i Oslofjorden

Vil ha mer kunnskap

Faktisk fredning av hummer utenfor Drøbak kan dermed være mulig fra og med hummersesongen 2021. Men før den tid skal det gjennomføres en grundig kartlegging.

– Både referansegruppa og andre interessenter har vært opptatt av at vi trenger mer kunnskap om hummeren i Drøbaksundet. Både for å vite hvordan det står til med hummerbestanden lokalt, og som grunnlag for å følge opp en eventuell fredning. Kommunen har derfor inngått et samarbeid med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås og Universitetet i Oslo (UiO) ved Biologen i Drøbak for å sette i gang prøvefiske allerede i år. På den måten kan vi få to sesonger med prøvefiske før en eventuell fredning trer i kraft, sier Eli Moe.

HUMMER: 1. oktober klokka 08.00 starter hummersesongen i hele landet. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

HUMMER: 1. oktober klokka 08.00 starter hummersesongen i hele landet. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året. Foto:

Krever tillatelse

Prøvefisket etter hummer i Drøbaksundet starter onsdag denne uka.

– Både fiske før hummersesongen starter og fiske med teiner uten fluktåpning krever særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. NMBU har også søkt om tillatelse til å merke hummer. Vi venter fortsatt på svar, men håper tillatelsen kommer tidsnok slik at vi kan få mer informasjon om hummerens adferd og overlevelse, forteller Jonathan Colman fra NMBU. Han er prosjektleder for prøvefisket etter hummer i Drøbak.

Oppfordrer til varsom ferdsel

– Om morgenen onsdag 16. september går de første teinene i sjøen. Det blir spennende å se hvor mye hummer vi fanger og hvor like eller ulike de tre områdene er når det kommer til bestandstørrelse og størrelse på hummeren. Vi oppfordrer alle til å ferdes varsomt i områdene mens prøvefisket pågår. Teinene vil være godt merket. De bør få ligge i fred i sjøen. Vi oppfordrer også dykkere til å la være å dykke i de tre områdene de fem dagene prøvefisket pågår, for å forstyrre områdene minst mulig, sier prosjektlederen.

– Vi har fått bistand fra studenter og SOS-Oslofjorden til å rigge teinene klar for prøvefisket. Odd Sørensen fra SOS-Oslofjorden vil også være tilgjengelig på Biologen tirsdag ettermiddagen, dagen før prøvefisket. Da vil han vise hvordan teiner kan rigges med tau og blåser slik at de ikke så lett går tapt og blir til maritimt søppel. Med enkle grep kan man sikre teinene bedre.

Mange involverte

NMBU får også god hjelp til gjennomføring av prøvefisket.

– Biologen og SOS-Oslofjorden stiller med hver sin båt. Det samme gjør Knut Hove som både har sittet i referansegruppen og som er en ivrig fritidsfisker. Han bidrar også sterkt faglig med sin bakgrunn som veterinær og tidligere forsker på NMBU, sier prosjektleder Jonathan Colman.

Andre som er involvert i prosjektet er professor Stein Moe og førsteamanuensis Thrond Haugen fra NMBU, og Hans Erik Karlsen fra Biologen.

– I tillegg får vi med oss studenter, og håper at det kan bli masteroppgaver basert på undersøkelsene vi gjør. Hvordan hummeren lever livet i fjorden og hva som skal til for å bedre bestanden åpner for mange spørsmål. Det er en entusiastisk gjeng som går i gang onsdag morgen, i håp om å finne svar på noen av spørsmålene, sier en spent Eli Moe.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken