Jeg har de siste fem årene, siden Verneforeningen fikk ny leder, og påfølgende stor utskifting av styret, registrert at det brennende engasjement for vern av Drøbak, fra foreningens side, har falt – til lunkent og pragmatisk samarbeid med Frogn kommune og utbyggerne.

Styret er stadig i konflikt med kjernemedlemmene, og uttaler seg sjelden offentlig. De uttaler seg heller ikke om sentrale utbyggingssaker, som for eksempel Storgata 12–16 (Slåkes utbygging av Vimpelfabrikktomta), Parkeringshus på Bråtan (parkeringshus midt i urørt antikvarisk bebyggelse), – og Storgata 15 (utbygging av Abrahamsenhagen).

Flere eksempler kan nevnes, – manglende engasjement i Johanne Dybwads vei, i hele Strandveien (som område), manglende engasjement i saken om parkeringsplass bak Reenskaug.

Verneforeningen tok også, etter mitt syn, feil side i saken om ny verneplan, de har valgt en gråsoneløsning i saken om musikkens hus, og de velger kommunens side og Østre Linje arkitekters løsninger i saken om Badeparken og scenen. Og så videre – det er mange saker å vise til her.

Verneplanen ble heldigvis ikke som Verneforeningen ønsket, Reenskaug kan fremdeles få pålegg om byreparasjon fra fylket, saken om gymsalen/musikkens hus er klaget inn, og det er spørsmål om det er politisk vilje til å ta på seg et så dyrt og skandaløst prosjekt. I saken om Badeparken har politikerne varslet at de ikke vil gå for Østre Linjes og Swecos løsning.

Noe som igjen viser at Verneforeningen anno 2017–2022 ikke har nødvendig kunnskap om vern generelt, ikke nødvendig fingerspitzgefühl for Drøbak, og muligens ikke nok kjærlighet for gamle Drøbak?

Kun et par av medlemmene i styret er fra Drøbak. Som kanskje forklarer mangel på innsikt, forståelse og kjærlighet?

I forbindelse med kommende årsmøte, foreslo jeg derfor som endring i vedtektene at flertallet av medlemmene i styret skulle være fra – eller ha ekstraordinær tilknytning til – Drøbak. Forslaget er notert, men forkastet av styret, og – ikke uventet – med en syrlig kommentar.

Nå er det byggeplaner overalt i vernesonen. Sårbare sentrum trenger en engasjert og oppegående verneforening – hva ellers skulle vi ha den for!?

Gå på årsmøtet 30. mars på Sjøstjerna, velg riktig.

Godt møte!