Rådmannen: – Alle kan bli omdisponert for andre oppgaver

– Alle kommuneansatte må nå være forberedt på at de kan bli omdisponert til andre oppgaver på grunn av Korona-viruset, sier rådmann Harald K. Hermansen i Frogn kommune og understreker at han er klar for å pusse dørhåndtak dersom det er nødvendig.