I 2050 vil Nesodden ha dobbelt så mange innbyggere over 67 år. Selv om eldre er friskere nå enn før, vil behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger øke. Derfor er det dramatisk at regjeringen har foreslått å fjerne støtten kommunene får til å bygge nettopp dette.

Dersom investeringstilbudet fra staten faller bort, vil kommunen bli nødt til å finne alle pengene selv. Da risikerer vi at mange av disse prosjektene blir for kostbare å gjennomføre, eller at ekstrakostnadene blir kompensert med kutt i andre kommunale tjenester, som for eksempel barnehage og skole. Uansett er det Nesoddens innbyggere som rammes av kuttet.

I dag mottar kommunen tilskudd på 1,77 millioner kroner per sykehjemsplass, og om lag 1,45 millioner kroner per omsorgsboligplass. Det betyr at et sykehjem med 70 plasser i år, ville gitt et tilskudd på cirka 124 millioner, mens en omsorgsbolig med 50 boenheter ville gitt et tilskudd på 72 millioner. Vi snakker dermed om store summer.

Det er viktig å understreke at regjeringens foreslåtte kutt ikke bare rammer eldre. En annen gruppe som berøres av dette er unge med psykisk utviklingshemning. Mange av dem drømmer om å eie sin egen bolig. Nå har Støre-regjeringen satt drømmen i spill. Vi vet at det er konkrete planer på Nesodden som det nå er stor usikkerhet rundt.

Dette kuttet skal være et midlertidig tiltak, kun i 2023, men hvis det blir videreført i 2024, vil Nesodden kommune ikke kunne oppgradere sykehjemmet vårt, slik det er planlagt.

Regjeringen har sagt flere ganger at staten står i en vanskelig økonomisk situasjon, men det handler også om prioriteringer. For eksempel prioriterer regjeringen å bruke flere hundre millioner kroner i statsbudsjettet på å lage fem nye fylkesadministrasjoner som gir folk mer byråkrati, fremfor å prioritere at eldre som trenger det får sykehjemsplass og mennesker med utviklingshemming som trenger det får bolig.