Høyre i regjering innførte i 2021 en ny godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Godkjenningsmodellen gjør det enklere og raskere for kommuner som ønsker å innføre fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenesten. Men regjeringen varslet at de ville oppheve godkjenningsmodellen så raskt som mulig, og et flertall på Stortinget med Ap, Sp, SV og Rødt går inn for det.

 • Høyre vil at du skal være sjef i ditt eget liv. Det gjelder også deg med behov for hjemmesykepleie og annen støtte i hverdagen. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med.
 • Brukermedvirkning er viktig for å forbedre og øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Å oppheve godkjenningsmodellen for fritt brukervalg vil gjøre det vanskeligere og mer tidkrevende for kommunene å gi innbyggerne valgfrihet, og det vil bidra til mindre brukermedvirkning.
 • Godkjenningsmodellen for fritt brukervalg er en juridisk ramme som gjør at kommunene kan innføre fritt brukervalg enklere og raskere, enn hvis hver enkelt kommune skulle ha utredet og laget disse rammene selv.
 • Med fritt brukervalg kan brukerne velge private og ideelle leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at leverandørene konkurrerer på kvalitet, og ikke på pris.
 • Dette gir brukerne ikke bare klagerett, men i praksis også bytterett, og skifter maktforholdet i møtet med kommunen.
 • Fritt brukervalg bidrar til å skape gode kommunale helse- og omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag.
 • Noen vil gjerne ha en pleier som kan snakke polsk eller deler samme livssyn, mens andre vil bare fortsette å få besøk av den hyggelige hjemmesykepleieren de kjenner så godt. Dette har stor egenverdi for alle de som hver dag mottar bistand fra kommunen i form av hjemmepleie eller andre tjenester.
 • Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Kommunene både er - og skal være - den sentrale leverandøren av tjenestene. Men det er viktig at vi benytter alle tilgjengelige ressurser, også private, i møte med utfordringene vi står overfor med en aldrende befolkning.
 • Oppgavene innen helse- og omsorgstjenestene vokser i takt med at vi blir stadig flere eldre, og eldre har ulike behov og ønsker for de tjenestene de mottar. Mer valgfrihet og mangfold er viktig for å sikre at den enkelte får gode og tilpassede helsetjenester.
 • Vi lever ulike liv, har ulike behov og ulike ønsker. Det offentlige bør så langt det er mulig legge til rette for at de offentlige helse- og omsorgstjenestene kan ivareta disse behovene, og at den enkelte gis mulighet til å påvirke sin hverdag i størst mulig grad.
 • I kommuner hvor det offentlige har monopol på å levere helse- og omsorgstjenester er valgfrihet forbeholdt innbyggere som har mulighet til å betale for et annet tilbud selv. Det bidrar til en todeling av helsetjenesten.
 • Høyre skaper pasientens helsetjeneste. I den står mangfold i tjenestene og valgfrihet for brukerne helt sentralt. Der Arbeiderpartiet er mest opptatt av å verne om systemet, vil Høyre alltid sette enkeltmennesket først.
 • Det er ikke overraskende at Arbeiderpartiet er imot fritt brukervalg, men hvorfor vil de gjøre det vanskeligere for kommuner som uansett vil innføre det ved å fjerne den nye godkjenningsmodellen som gjør det enklere?
 • Det er et paradoks at Senterpartiet, som tilsynelatende skal være så opptatt av lokaldemokratiet, gir kommunene mindre innflytelse og setter kjepper i hjulene for dem.
 • Kommunene kjenner de lokale forholdene best og bør ha best mulig rammer til å velge den løsningen som passer dem best. Nå fratar regjeringen kommunene det.